Rok 2012

Jubileuszowy X Gminny Opłatek Ludowy

7 stycznia 2012 r. w hali sportowej Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej po raz dziesiąty już odbył się Gminny Opłatek Ludowy będący, jak co roku, okazją do spotkania zaangażowanymi społecznie mieszkańcami gminy oraz życzliwymi dla niej gośćmi z całej Polski.

Spotkanie rozpoczął Regionalnego przeglądu tradycji bożonarodzeniowych, w którym wzięły udział zespoły ludowe, wokalnych i solistów.

Wójt Gminy Leszek Proskura pełniąc obowiązki gospodarza uroczystości przywitał przybyłych gości oraz złożył podziękowania za pomoc i zaangażowanie w rozwiązywanie problemów, z jakimi gminie przyszło się zmierzyć w zakończonym niedawno roku 2011. Noworoczne życzenia władzom i mieszkańcom przekazał senator Józef Zając, a dyrektor Departamentu Finansów Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie Ryszard Staśczak odczytał okolicznościowy adres od Marszałka Województwa – Krzysztofa Hetmana.

W ramach podsumowania dziesięcioletniej tradycji siennickich opłatków wyświetlony został pokaz prezentujący zdjęcia z poprzednich imprez, przypominający wydarzenia artystyczne, które miały podczas nich miejsce. Wspomniano również wybitne postaci życia społecznego i kulturalnego goszczących na dotychczasowych opłatkach.

Profesor Janusz „Jutrzenka” Trzebiatowski przekazał gminie niezwykle cenny dar – swój obraz pochodzący z cyklu „Pejzaż siana”.

Tradycyjnie już podczas spotkania opłatkowego został przyznany tytuł „Zasłużony dla Gminy Siennica Różana”. Kapituła statuetkę Jednorożca w tym roku przyznała Rektorowi UMCS prof. Andrzejowi Dąbrowskiemu, uzasadniając swoją decyzję wsparciem jakie pan rektor udziela unikalnej współpracy Uniwersytetu i gminy. W podziękowaniu za wyróżnienie prof. Dąbrowski stwierdził, że przyznany tytuł odbiera jako podziękowanie za współpracę nie tylko dla siebie osobiście ale dla całej kierowanej przez siebie uczelni. Gromkimi brawami został przyjęty ogłoszony przez Rektora zamiar powołania w Siennicy Różanej Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Siennicki opłatek, zwłaszcza jubileuszowy, nie mógłby się odbyć bez mocnego akcentu artystycznego. Tym razem rola gwiazdy spotkania przypadła artystom operowym i operetkowym działającym przy Europejskiej Fundacji Promocji Sztuki Wokalnej z Beatą Wardak i Leszkiem Świdzińkim na czele. Wokalistom akompaniował zespół „La Boheme de Varsovie”. Mylił się jednak ten, kto nastawił się na wysłuchanie w spokoju kilku arii. Artyści urzekli siennicką publiczność nie tylko siłą swych głosów ale również temperamentem, humorem i brawurowym wykonaniem polskich i zagranicznych szlagierów, bynajmniej nie tylko operowych. I choć śpiew i muzyka na najwyższym poziomie to dla opłatków gminnych nie pierwszyzna, to chyba po raz pierwszy artyści porwali publiczność do tańca.

Biskup Mieczysław Cisło udzielił błogosławieństwa na nowy rok. Określił też gminę Siennica Różana miejscem niezwykłych, pozytywnych spotkań, gdzie kultura ludowa spotyka się z kulturą wysoką, następnie poświęcił opłatek, którym podzielili się uczestnicy imprezy.

Łamaniu się opłatkiem i składaniu życzeń towarzyszyły kolędy śpiewane przez Zespół Pieśni i Tańca „Jawor”.

Operacja „Regionalny przegląd tradycji bożonarodzeniowych” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013