Rok 2012

Turniej Wiedzy Pożarniczej

16 marca 2012 r. w Zespole Szkół w Siennicy Różanej odbyły się eliminacje gminne do XXXV Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum przeprowadzone wspólnie przez szkołę oraz Zarząd Oddziału Gminnego OSP w Siennicy Różanej.

Czuwający nad prawidłowym przebiegiem Dyrektor Zespołu Szkół pan Dariusz Michalak, Prezes OSP druh Ryszard Stasiuk oraz Komendant Gminny OSP druh Janusz Dobosz życząc uczestnikom jak najlepszych wyników zgodni wyrazili opinię, że ilość zdobytych w teście punktów jest sprawą drugorzędną. Znacznie ważniejsza jest bowiem wiedza jak postępować w przypadku zagrożenia. Przedstawiciele OSP wyrazili również nadzieję, że w przyszłości część młodzieży biorącej udział w turnieju zasili szeregi OSP.

Najlepsze wyniki osiągnęli:

Szkoła podstawowa

 1. Dziedzic Wojciech      22 pkt
 2. Miszczak Monika         19 pkt
 3. Nowakowska Karolina 19 pkt
 4. Suska Ewelina           19 pkt
 5. Janicka Patrycja         17 pkt

Gimnazjum

 1. Palat Łukasz            22 pkt
 2. Kapeluszny Rafał       21 pkt
 3. Kozina Paweł           18 pkt
 4. Bulicz Kamil              14 pkt
 5. Wepa Przemysław    13 pkt

Eliminacje ponadgimnazjalne odbyły się 14.03.2012 w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej. Ich uczestnicy uzyskali następujące wyniki:

 1. Paweł Chojnacki       20 pkt
 2. Popik Łukasz            17 pkt
 3. Sekuła Adam            16 pkt
 4. Bartosiak Kamil          14 pkt

Do eliminacji powiatowych zakwalifikowali się Dziedzic Wojciech, Palat Łukasz oraz Paweł Chojnacki. Uczniów do turnieju przegotowali panowie Jacek Radelczuk, Paweł Dołhan oraz Robert Staszak.