Rok 2012

Dzień Kobiet KGW w Siennicy Różanej

18 marca 2012 r. odbyło się otwarcie świetlicy wiejskiej w Siennicy Różanej po przeprowadzonym remoncie połączone z zebraniem rocznym Koła Gospodyń Wiejskich i Świętem Kobiet. Zebranie otworzyła przewodnicząca KGW pani Grażyna Zaworska, która powitała również przybyłych gości w osobach: Wójt Gminy pan Leszek Proskura, Przewodniczący Rady Gminy pan Waldemar Nowosad, Sołtys Siennicy Różanej pan Marian Manachiewicz wraz z członkami Rady Sołeckiej oraz wszystkie członkinie KGW przybyłe na tę uroczystość.

Przewodnicząca zaprezentowała sprawozdanie z działalności Koła za 2011 r. Protokół komisji rewizyjnej odczytała pani Regina Knap, a sprawozdanie kasowe przedstawiła skarbnik, pani Teresa Mochniej. Wójt złożył paniom życzenia z okazji Dnia Kobiet oraz przedstawił plany imprez przewidzianych na bieżący rok w gminie oraz najważniejsze zagadnienia związane z wsią Siennica Różana.

Młodzież przedstawiła kabaret „Adam i Ewa” nawiązujący do tematyki Dnia Kobiet. Udział wzięli: Patrycja Janicka, Aneta Zaworska, Patrycja Zaworska, Kamil Mazur,Dawid Dpbosz, Małgorzata Żyłowska i Marek Żyłowski. Młodych artystów nagrodzono gromkimi brawami oraz słodyczami od pana wójta oraz przewodniczącej KGW. Spotkanie zakończyło się poczęstunkiem przygotowanym przez członkinie Koła, który dodatkowo został wzbogacony śpiewem.