Get Adobe Flash player
  Urząd Gminy Siennica Różana
Siennica Różana 265 A
22-304 Siennica Różana 
    tel. 82 575-92-81
fax. 82 575-99-00
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
    Godziny urzędowania:
poniedziałek-piątek 7.30-15.30
Konto: 83 8200 1021 2003 2100 0606 0029
                                          Biuletyn
Informacji
Publicznej

Rok 2012

Immatrykulacja w Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Siennicy Różanej

W sobotę 28 kwietnia 2012 r. odbyła się oficjalna inauguracja roku akademickiego na Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Siennicy Różanej. Tego dnia 71 studentów, którzy na początku kwietnia podczas pierwszego wykładu na uniwersytecie wyrazili ochotę uczestnictwa w zajęciach, odebrało swoje indeksy.

Wójt Gminy pan Leszek Proskura wyraził wdzięczność dla osób zaangażowanych w powołanie do życia Uniwersytetu, w szczególności profesorowi Andrzejowi Dąbrowskiemu – rektorowi UMSC, który zainicjował całe przedsięwzięcie. Zwracając się do słuchaczy wójt, zauważył, że znaczna ich część to osoby zaangażowane w działalność organizacji społecznych i kulturalnych, w związku z czym Uniwersytet Trzeciego Wieku w Siennicy Różanej jest kolejnym elementem budującym więzi społeczne w gminie. Profesor Dąbrowski życzył słuchaczom, by jak najpełniej skorzystali z otwierających się przed nimi możliwości. Nawiązując do powiedzenia, że nieużywane organy zanikają, zapewnił słuchaczy, że dzięki uczestnictwu w zajęciach, nie grozi im ani spadek sprawności fizycznej ani intelektualnej. Po oficjalnym ogłoszeniu przez pana rektora rozpoczęcia roku akademickiego na siennickim uniwersytecie, zabrzmiało tradycyjne „Gaudeamus igitur”.

Wicekurator lubelska pani Anna Dudek-Janiszewska podkreśliła rolę, jaką uniwersytety trzeciego wieku odgrywają w aktywizacji osób starszych i kształceniu ustawicznym, do których dużą wagę przywiązuje Unia Europejska. Mirosław Korbut, dyrektor Departamentu Kultury, Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego gratulował gminie kolejnej cennej inicjatywy kulturalno-oświatowej, której życzył podobnych sukcesów jak te odnoszone przez wakacyjną Akademię Reportażu czy Turniej Tańca Towarzyskiego.

Starosta Krasnostawski Janusz Szpak wrócił wspomnieniami do chwili powołania UTW w Krasnymstawie. Przyznał, że wówczas nawet nie przyszłoby mu do głowy, że po trzech latach będzie świadkiem powołania podobnej instytucji w gminie wiejskiej. Pani Małgorzata Stanowska – kierownik Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w pierwszej kolejności podziękowała panu rektorowi za pomysł powołania uniwersytetu w Siennicy Różanej, a władzom gminy i Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Siennickiej za podjęcie wyzwania i włożony trud. Reprezentująca słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Krasnymstawie pani Urszula Hus życzyła siennickim studentom, by ich nauka przebiegała w równie przyjacielskiej atmosferze i by była tak samo wspaniałą przygodą jak ta w „starszej siostrze” w Krasnymstawie. Wyraziła nadzieję, że korzystając z bliskości obu uniwersytetów dobrze będzie się rozwijała współpraca między nimi, a jeszcze lepiej integracja wśród słuchaczy.

Zwieńczeniem uroczystości było wręczenie słuchaczom indeksów, którego wspólnie dokonali prof. Andrzej Dąbrowski, pani Małgorzata Stanowska oraz prezes SMZS pani Feliksa Głowacka. Uczestnicy uroczystości mieli też okazje wysłuchania koncertu fortepianowego w wykonaniu Jakuba Czarskiego – ucznia Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Karola Szymanowskiego w Zamościu.