Rok 2012

Gminne obchody Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz Dnia Strażaka

3 maja 2012 r. w Wierzchowinach nie brakowało powodów do świętowania. Wraz z tradycyjnie już połączonymi gminnymi obchodami rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz Dnia Strażaka miało bowiem miejsce otwarcie i poświęcenie rozbudowanej świetlicy wiejskiej.

Uroczystości rozpoczął ceremoniał strażacki oraz Msza Święta, którą odprawił proboszcz Parafii Żdżanne ks. Józef Serej. Duchowny poświęcił i podarował wierzchowińskim druhom figurkę św. Floriana.

Gości przybyłych na uroczystość przywitał Prezes Zarządu Oddziału Gminnego OSP RP druh Ryszard Stasiuk. Wójt Gminy pan Leszek Proskura w swoim przemówieniu odniósł się do dzieła Konstytucji 3 Maja oraz ofiarnej służby strażaków. O tym, że ich praca daleko wykracza poza walkę z żywiołami doskonale świadczy chociażby rozbudowa świetlicy, którą strażacy i członkinie KGW z Wierzchowin wsparli swoją pracą społeczną.

Święto strażackie było również okazją do wręczenia odznaczeń przyznanych przez Zarząd Główny i Zarząd Wojewódzki ZOSP RP. Jednym z najwyższych odznaczeń przyznawanych strażakom ochotnikom – Złotym Znakiem Związku - uhonorowany został druh Ryszard Stasiuk. Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa przyznano Posłowi na Sejm RP Zbigniewowi Matuszczakowi oraz Przewodniczącemu Rady Gminy Waldemarowi Nowosadowi. Srebrny Medal za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymali Dyrektor Zespołu Szkół w Siennicy Różanej Dariusz Michalak oraz prowadzący ośrodek szkolenia kierowców Józef Staszak. Brązowy Medal za Zasługi dla Pożarnictwa przyznano Przewodniczącej KGW w Wierzchowinach Mieczysławie Bielak oraz druhom z Woli Siennickiej Pawłowi Łuczkiewiczowi i Bogusławowi Mrozowi. Dekoracji dokonali Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Krasnymstawie Janusz Szpak oraz Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Krasnymstawie mł. bryg. Zbigniew Bojarczuk.

Przecięcia symbolicznej wstęgi w drzwiach dobudowanej części świetlicy wiejskiej o pow. 196 m2 dokonali: reprezentująca Ministerstwo Rolnictwa Agnieszka Miszczak-Płuciennik, Prezes ZG OSP Ryszard Stasiuk, Wójt Gminy Leszek Proskura, Starosta Krasnostawski Janusz Szpak oraz Przewodniczący Rady Gminy Waldemar Nowosad, zaś nowe pomieszczenia poświęcił ks. Józef Serej. Renowacja i rozbudowa świetlicy wraz z wyposażeniem w ramach projektu współfinansowanego z PROW kosztowała ponad 270 tys. zł.

Na zakończenie części oficjalnej odbył się przemarsz jednostek OSP oraz przejazd wozów pożarniczych.

W części artystycznej wystąpili wokaliści oraz Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Gminnego Ośrodka Kultury w Siennicy Różanej.