Rok 2012

Występ Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego

27 maja 2012 r. Siennicę Różaną zaszczycili swoją obecnością niecodzienni goście. Z okazji Święta Ludowego oraz 20-lecia Zarządu Okręgowego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych zawitał do nas Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego.

Imprezę rozpoczęły występy lokalnych artystów – taniec ludowy zaprezentowały dzieci z zespołu „Płomyki” a pieśni ludowe zespoły „Słowianki”, „Sienniczanki”, Chór „Echo” oraz kapela „Siennica”.

W ramach obchodów Święta Ludowego głos zabrał Starosta Krasnostawski Janusz Szpak, który podkreślił znaczącą rolę ruchu ludowego w najnowszej historii polski. Wręczone zostały odznaczenia dla zasłużonych dla ruchu ludowego - Wandzie Kameckiej, Kazimierzowi Jaworskiemu i Władysławowi Grabkowi  Medale im. Wincentego Witosa, zaś Złote Koniczynki otrzymali Wiesław Sadlak, Roman Sysa, Edward Sysa, Marian Żyśko i Zdzisław Chomicki.

Odznaczeni zostali również kombatanci: Kombatancki Krzyż Pamiątkowy „Zwycięzcom” otrzymali Henryk Jakubiec, Bolesław Kowalski i Zbigniew Sidorski, zaś Odznaką za Zasługi dla Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych uhonorowano Czesławę Dolecką, Mariana Pióro, Zbigniewa Żelichowskiego oraz Zenona Cisło. Prezes Franciszek Golik zaprezentował historię chełmskiego koła kombatantów a w świat piosenki żołnierskiej widzów wprowadził zespół „Kombatant”.

Prawdziwą ucztę dla uszu i oczu zgotował Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego. Orkiestra, balet, soliści i grupy wokalne liczące łącznie ponad stu artystów muzyką, śpiewem i tańcem nie tylko przypomniały najchlubniejsze chwile oręża polskiego, ale także zaprezentowały pieśni patriotyczne i największe przeboje kołobrzeskiego festiwalu piosenki żołnierskiej.

Po koncercie impreza przeniosła się na mniejsza scenę, gdzie zaprezentowali się młodzi wokaliści skupieni przy Gminnym Centrum Kultury w Siennicy Różanej oraz grupy taneczne „Power Dance" z Siennicy Nadolnej, „Ballo" z MDK w Chełmie i „No Name" z Siennicy Różanej. Imprezę zakończył muzyczny koncert życzeń zespołu „Rainbow".