Rok 2012

Siennickie Euro

W dniu 8 czerwca 2012 roku Gminne Centrum Kultury w Siennicy Różanej i Klub Sportowy Znicz Siennica Różana zorganizowali z okazji rozpoczęcia w Polsce i na Ukrainie Euro 2012 Turniej Dzikich Drużyn pod nazwą "Siennickie Euro". W turnieju tym wzięło udział 4 drużyny, łącznie 32 zawodników. Mecze rozgrywane były systemem każdy z każdym.

Wyniki przedstawiają się następująco:

  • I miejsce - ZSCKR w Siennicy Różanej
  • II miejsce - "Lepsi"
  • III miejsce - "Pogoń za chlebem"
  • IV miejsce - Gimnazjum w Siennicy Różanej.

Wszystkie drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy, 3 najlepsze otrzymały medale. Najskuteczniejszym strzelcem został Tomasz Herbut a najlepszym bramkarzem Damian Grabczak. Medale ufundowała i wręczała Dyrektor Gminnego Centrum Kultury p. Magdalena Adamczuk. Nagrody dla najlepszych zawodników ufundował i wręczał Vice-prezes Klubu Sportowego Znicz Jacek Radelczuk. Turniej przebiegł w sportowej i miłej atmosferze.