Rok 2012

Inauguracja Wakacyjnej Akademii Reportażu im. Ryszarda Kapuścińskiego

W niedzielne popołudnie 1 lipca 2012 r. w Siennicy Różanej wystartowała czwarta edycja Wakacyjnej Akademii Reportażu im. Ryszarda Kapuścińskiego. Oficjalnego otwarcia tegorocznej Akademii dokonano w Centrum Kultury. Mistrzem ceremonii był redaktor Franciszek Piątkowski – pomysłodawca i główny organizator Akademii. Przez najbliższe 2 tygodnie studenci i licealiści z Lublina, Warszawy, Gdańska i Szczecina będą uczestniczyć w zajęciach poświęconych różnym aspektom dziennikarstwa. W tym roku szczególny nacisk położony będzie na warsztaty.

Wójt Gminy pan Leszek Proskura witając przybyłych gości, a przede wszystkim słuchaczy WARRK zapowiedział nadanie Gminnej Bibliotece Publicznej imienia Ryszarda Kapuścińskiego oraz przekazał informację, że pragnący zachować anonimowość jeden z wykładowców Akademii obiecał przekazanie na rzecz biblioteki znacznego księgozbioru. Rektor Honorowy WARRK dr Alicja Kapuścińska wyraziła radość z tego, że dzieło jej męża jest kontynuowane. Zwracając się do słuchaczy Akademii przypomniała, o znaczeniu pasji w życiu człowieka.

Rektor UMCS prof. dr hab. Andrzej Dąbrowski zwrócił uwagę na to, że gmina Siennica Różana przyciąga unikalne inicjatywy edukacyjne, gdyż do wyjątkowej Wakacyjnej Akademii Reportażu w tym roku dołączył prawdopodobnie jedyny w Polsce Uniwersytet Trzeciego Wieku działający na terenie wiejskim. Poinformował również, że pomimo opuszczenia fotela Rektora UMCS, udało mu się zapewnić dla obydwu inicjatyw finansowanie na przyszły rok.

Redaktor naczelny pisma „Akcent” Bogusław Wróblewski opowiedział o zaplanowanych na najbliższy czas wydawnictwach bezpośrednio lub pośrednio odnoszących się do dorobku Ryszarda Kapuścińskiego. Podarował też uczestnikom Akademii część z tych wydawnictw.

Na zakończenie części oficjalnej prof. Dąbrowski wręczył słuchaczom WARRK indeksy, zaś pani Alicja Kapuścińska podarowała książki autorom najlepszych tekstów ubiegłorocznej Akademii, które zostały opublikowane w specjalnym wydawnictwie pt. „ARRKA”.

Ciąg dalszy inauguracji miał miejsce w amfiteatrze w Siennicy Różanej. W podziękowaniu dla mieszkańców gminy organizatorzy WARRK zaprosili Elenę Rutkowską z zespołem Cygańskie Czary. Jak dowiedli artyści, nazwa zespołu nie jest na wyrost, bo liczna publiczność koncertu nawet jeśli nie została zaczarowana, to z pewnością oczarowana śpiewem, tańcem i wirtuozerską grą. Usłyszeć można było zarówno czardasze, pieśni cygańskie w wersjach klasycznych jak i nowoczesnych ich aranżacjach a nawet utwory jazzowe.