Talent plastyczny w mundurze

Tomasza Maćkiewicza zna wiele osób nie tylko w miejscu swojego zamieszkania jakim jest Boruń w gminie Siennica Różana, ale i w sąsiednim Kraśniczynie, gdzie pracuje jako policjant dzielnicowy. Mieszkańcy obu gmin mówią o nim zawsze z sympatią, a przecież niełatwo w takim zwodzie zasłużyć na tak powszechne zaufanie.

Całkiem niedawno ktoś ze znajomych wspomniał, że Tomasz ma artystyczne zainteresowania. Nie trzeba było długo czekać, a posypały się propozycje współpracy. Najpierw zainteresowali się miejscowi pracownicy kultury, a wkrótce Powiatowa Biblioteka Publiczna w Krasnymstawie zorganizowała pierwszą wystawę. Wernisaż odbył się 7 lutego 2013 roku. Przybyło wielu gości, a wśród nich Wójt Gminy Siennica Różana Leszek Proskura, Przewodniczący Rady Gminy Waldemar Nowosad, mieszkańcy obu gmin, rodzina, sąsiedzi i znajomi artysty.

 Prezentowana twórczość Tomasza Maćkiewicza, to przede wszystkim rysunki wykonane suchymi pastelami.  Autor udowodnia, że świetnie sobie radzi z zagospodarowaniem dużych powierzchni, czego wielu malarzy nieraz długo się uczy. Odważnie kładzione kolory i światło dodają ekspresji, szczególnie pożądanej gdy tematyką prac są twarze – portrety. Autor jak twierdzi, inspiracje czerpie z kontaktów z ludźmi, pięknych krajobrazów i własnej wyobraźni.

Otwarcie wystawy odbyło się w tzw. tłusty czwartek, a więc nie brakowało pączków przygotowanych przez Koło Gospodyń Wiejskich w Boruniu, a podczas poczęstunku Zespół Śpiewaczy "Wrzos" towarzyszył gościom i artyście do późnych godzin. Kulinarne i wokalne kierownictwo sprawowała Grażyna Kielech, inicjatorka wielu przedsięwzięć w Boruniu.