Dzień Kobiet

Z okazji Dnia Kobiet w miejscowościach całej gminy odbywały się okolicznościowe spotkania. Panie ze Żdżannego spotkały się już 7 marca w swojej świetlicy. Było to jednocześnie spotkanie wielopokoleniowe, gdyż gościem honorowym była pani Janina Wierzchoś – założycielka i pierwsza przewodnicząca żdżańskiego KGW. Spotkanie paniom uprzyjemnili zaprzyjaźnieni z Kołem muzycy.

8 marca do Gminnego Centrum Kultury pracownice gminnych instytucji, radne i sołtyski zaprosił wójt Leszek Proskura. W części artystycznej zaprezentowały się Zespół Tańca Nowoczesnego No Name pod kierownictwem Sabiny Englot, E-Scholanki z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego pod opieką Mariana Sawickiego i soliści działający przy GOK pod opieką Zbigniewa Wolanina.

9 marca w Wierzchowinach dając dowód dobrej współpracy obu organizacji panie z KGW zorganizowały wspólne spotkanie z zebraniem OSP. Życzenia paniom składali m.in. poseł Zbigniew Matuszczak, starosta Janusz Szpak, wójt Leszek Proskura. W części artystycznej wystąpili młodzi soliści działający przy GOK.

10 marca spotkały się członkinie KGW w Siennicy Różanej. Spotkanie otworzyła przewodnicząca Grażyna Zaworska, która złożyła sprawozdanie z działalności koła. Uczestnicy spotkania otrzymali pamiątkowe emblematy z logiem Koła – siennicką różą. Oprawę muzyczną zapewniły same członkinie, których większość działa w zespole Sienniczanki. Godne odnotowania było również zaangażowanie w organizację spotkania młodzieży.

Tego samego dnia swoje święto obchodziły również członkinie KGW w Boruniu. Oprawę spotkania w wypełnionej po brzegi świetlicy zapewniał nowopowstały miejscowy Zespół Śpiewaczy. Jego członkowie prezentowali nie tylko swoje talenty wokalne ale również pisarskie.