Siennica sięga stolicy

Przedstawiciele gminy Siennica Różana w dniu 14 marca 2013 roku wzięli udział w IX Ogólnopolskiej Konferencji Penitencjarnej pod hasłem: „Pozytywne programy oddziaływań ochroną młodych przed przestępczością”. Spotkanie odbyło się w lokalu NoveKino Praha w Warszawie. Jego głównym organizatorem był Dyrektor Generalny Służby Więziennej i Naczelny Kapelan Więziennictwa ks. dr Paweł Wojtas. Współorganizatorami konferencji byli: Wójt Gminy Siennica Różana, Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej, Dyrektor Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Warszawie, Rektor Wyższej Szkoły Nauk Społecznych PEDAGOGIUM, Mazowiecki Komendant Wojewódzki Policji i Mazowiecki Kurator Oświaty

Zaproszenia na to szczególne wydarzenie skierowano do dyrektorów szkół i młodzieżowych ośrodków socjoterapii oraz ośrodków wychowawczych, uczelni wyższych, instytucji samorządowych, sądownictwa, policji, zakładów karnych i poprawczych.

Uczestnicy konferencji mieli okazję obejrzeć film pt. „Więzienny czas”, nakręcony przez funkcjonariuszy i pracowników Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Warszawie. Z uwagą wysłuchano prelekcji na temat działań szkoły zapobiegających przestępczości, działań socjalizacyjnych i ochronnych podejmowanych w przypadku zagrożenia kontynuacją przestępstw wśród nieletnich. Interesujące wystąpienie przygotowała pani Zofia Stypińska – Wicedyrektor Departamentu Doradztwa, Oświaty Rolniczej i Nauki Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wśród referentów wystąpił m.in. dr Marian Cichosz, który wygłosił prelekcję na temat: „Prace NIK służące promocji przeciwdziałania patologii wśród młodych”.

W składzie siennickiej delegacji znalazł się Leszek Proskura (Wójt Gminy Siennica Różana), Jacek Jagiełło (Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej), Magdalena Adamczuk i Katarzyna Czajka (opiekun młodzieży i osoba prowadząca część artystyczną). Prawdziwym wyróżnieniem dla naszego regionu stało się zapewnienie oprawy muzycznej spotkania. Możliwość zaprezentowania swojego talentu przyniosła wiele satysfakcji uczniom z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego. Przed uczestnikami konferencji wystąpił zespół wokalny w składzie: Dorota Klimczuk, Agnieszka Borowicz i Łukasz Pawłowski (gitara). Zespół przygotował swój program pod opieką Mariana Sawickiego. Widzowie mieli także okazję podziwiać młodych artystów - Agnieszkę i Artura Proskurów z Teatru Pokoleń Gminnego Ośrodka Kultury w Siennicy Różanej. Opiekę artystyczną nad tym znanym i uzdolnionym muzycznie rodzeństwem pełni Zbigniew Wolanin.

Mottem występu były słowa francuskiego pisarza i filozofa Erica-Emmanuela Schmitta: Nie ma ludzi dobrych i złych, są tylko dobre i złe uczynki. I ludzie, którzy miotają się między nimi. Wszyscy musimy dokonywać ważnych życiowych wyborów i ponosić ich konsekwencje – powiedział dyrektor Jacek Jagiełło - Na rodzicach, nauczycielach i duchowych przewodnikach, jakimi są księża, spoczywa szczególna odpowiedzialność za los młodych ludzi powierzonych naszej opiece. Wychodząc z założenia, że nie ma ludzi dobrych i złych, podjęliśmy się misji bezpiecznego prowadzenia młodzieży ku dobrym uczynkom. Naszym zadaniem jest stworzyć takie warunki, aby z przekonaniem wybierali jasną i stabilną drogę rozwoju.