Młodzi strażacy na start

W niedzielę 21 lipca 2013 roku zalew w Kozieńcu gościł młodych ochotników, którzy zdobywali szlify dzielnego strażaka. W zawodach wzięły udział młodzieżowe drużyny z Surhowa i Maciejowa reprezentujące dwie zaprzyjaźnione gminy: Kraśniczyn i Siennicę Różaną.

Zawody rozgrywano w tradycyjnych konkurencjach. Wiele umiejętności i wysiłku wymagało utrzymanie strażackich węży podczas akcji gaśniczej.

Nie zabrakło także ćwiczeń na otwartej wodzie przy wykorzystaniu łodzi ratunkowych z OSP w Siennicy Królewskiej Dużej i Siennicy Różanej. W zawodach wzięły udział także dziewczęta nawiązując do tradycji drużyn żeńskich.

Zawody przebiegały w asyście wójta Leszka Proskury, przewodniczącego rady Waldemara Nowosada oraz czujnym okiem gminnych władz OSP: prezesa Ryszarda Stasiuka i komendanta Janusza Dobosza.