Strażacy ćwiczyli na wodzie

15 sierpnia 2013 r. na zalewie w Siennicy Różanej odbyły się ćwiczenia z zakresu ratownictwa wodnego. Wzięły w nich udział trzy łodzie motorowe należące do Komendy Powiatowej PSP w Krasnymstawie, OSP w Siennicy Różanej oraz OSP w Siennicy Królewskiej Dużej. Szczęśliwie w ostatnim czasie sprzęt ten nie musiał być używany w akcjach ratunkowych, jednak istotne jest utrzymywani go w ciągłej gotowości i stałe podnoszenie umiejętności załóg, do czego doskonałą okazja są właśnie takie ćwiczenia.

Obecność łodzi motorowych na zalewie przyciągnął uwagę sporej ilości mieszkańców gminy, którzy korzystając z uprzejmości strażaków mogli odbyć przejażdżkę łodzią wokół zbiornika – w ten sposób ćwiczenia osiągnęły jeszcze jeden cel – ukazanie działalności ochotniczej straży pożarnej z nowej, dalekiej od stereotypów strony i promowanie jej wśród dzieci i młodzieży.