Edukacja ekonomiczna

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Siennickiej już po raz trzeci prowadzi szkolenia w ramach programu edukacji ekonomicznej rodzin. Jest to ogólnopolski Program realizowany przez Fundację Wspomagania Wsi w Warszawie oraz Narodowy Bank Polski. Poprzednie edycje prowadzonych szkoleń nosiły tytuły „Zaplanuj swoją przyszłość” oraz „Zarządzanie długiem”.

Obecnie realizowany program to „ABC Przedsiębiorczości na wsi” skierowany jest do rolników o powierzchni gospodarstwa do 15 ha oraz członków ich rodzin. Szkolenia obejmują 9 tematów składających się z trzech bloków tematycznych. Ich celem jest między innymi uświadomienie uczestnikom spotkań konieczności kalkulacji i analizy przepływów finansowych w gospodarstwach domowych i gospodarstwach rolnych, - czyli rachunkowość w gospodarstwie rolnym, jak poprawić dochodowość gospodarstwa – czyli konieczność szukania dodatkowego źródła dochodu z działalności pozarolniczej, gdzie szukać wsparcia w pozyskaniu środków na rozwój przedsiębiorczości oraz zagadnienia z bankowości elektronicznej oraz inwestowania. Pierwszym tematem spotkań jest analiza sytuacji na wsi pod hasłem „Wieś wczoraj i dziś”.

Szkolenia odbyły się w dwóch grupach w dniach 28-30 sierpnia oraz w dniach 23-26 września.

Łącznie w szkoleniach udział wzięło 35 osób w tym 20 osób to młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych w większości uczniowie Zespołu Szkół CKR w Siennicy Różanej . Dużego wsparcia w organizacji szkolenia dla tej grupy beneficjentów udzieliła Dyrekcja Zespołu Szkół CKR. Miejscem spotkań była świetlica internatu szkoły.

Podobnie jak w poprzednich edycjach szkolenia odbywały się w formie warsztatowej i prowadziły je Panie Magdalena Adamczuk i Irena Zaraza.