36-ty numer "Ziarna" zaprezentowany czytelnikom

Promocje „Ziarna” zaczynają na stałe wpisywać się w kalendarz kulturalnych wydarzeń gminy Siennica Różana. Nic w tym z reszta dziwnego, skoro współpracę z redakcją podejmuje coraz szersze grono zaangażowanych społecznie i kulturalnie mieszkańców gminy.

Dlatego też 7 listopada 2013 r. salę widowiskową Gminnego Centrum Kultury wypełnili miłośnicy czasopisma pragnący w pierwszej kolejności otrzymać jego 36-ty numer. Tym razem, podobnie jak znaczna część wydania, promocja skupiona była na działalności Teatru Pokoleń oraz twórczości malarskiej Edyty Pacześniak. Spotkaniu towarzyszył wernisaż prac tej artystki studiującej na Wydziale Artystycznym UMCS w Lublinie. Uczestnicy spotkania wzięli też udział w losowaniu, w którym nagrodą był obraz autorstwa Edyty Pacześniak.

Drugim bohaterem promocji był Teatr Pokoleń przygotowujący się do 5-lecia swojej działalności. Część zespołu wspominała swoje doświadczenie z pracy w teatrze, w szczególności jej początki podczas przygotowań do sztuki „Chata za wsią”. Niewątpliwie największe wzruszenie wywołała relacja Pani Janiny Brzyszko – najstarszej wiekiem, ale zawsze młodej duchem aktorki teatru.

Finałem spotkania była oczywiście prezentacja samego „Ziarna” – najpierw przez redaktora naczelnego – Andrzeja Davida Misiurę, a później przez autorów poszczególnych artykułów.