Siennicka Grupa Plastyczna

10 grudnia na długo pozostanie w pamięci gości i uczestników wernisażu malarstwa autorów związanych z gminą Siennica Różana. Na spotkanie przybyli także poeci i artyści z grup plastycznych „Pasja” (Chełm) i „Paleta” (Krasnystaw). Liczba siennickich malarzy przerosła przewidywania samych organizatorów. Solidarnie przyjechali z różnych stron, aby spotkać się ze sobą i pokazać swoje dzieła. Mimo niekorzystnej pogody podjęli trudy niejednokrotnie długiej podróży. W folderze znalazło swoje miejsce, aż 20 autorów i jak zapewnia Andrzej David Misiura, dyrektor Centrum Kultury w Siennicy Różanej będzie pracował nad tym, aby na następnej wystawie znalazły się nowe nazwiska. Wystawa prezentuje 60 prac plastycznych i czynna będzie do 22 grudnia 2013 roku.

Podczas wernisażu rozstrzygnięto X Konkurs Poetycki „ZIARNO”, który zapoczątkowany został 1982 roku. Protokół odczytała przewodnicząca jury Ewa Dobrzańska-Mochniej. W tegorocznej edycji przyznano dwie pierwsze nagrody dla Teresy Sobestiańczuk ze Świdnika i Lidii Jurkiewicz z Siennicy Różanej. Druga nagroda przypadła Michalinie Szczupak z Siennicy Królewskiej Dużej, a trzecia Irenie Tomaszewskiej ze Stójła.

Rozstrzygnięto także Konkurs Poetycki W BLASKU ŚWIĄTECZNEJ GWIAZDY ogłoszony przez Centrum Kultury oraz obie miejscowe szkoły. Jury w składzie: Małgorzata Praszczak i Andrzej David Misiura, pod przewodnictwem Moniki Nagowskiej przyznało: pierwszą nagrodę Anicie Kobusińskiej z Wierzchowin, drugą Łukaszowi Tomaszowi Demczukowi z Czarnoziemi i trzecią Weronice Dąbskiej z Zagrody.

Po wręczeniu nagród rozmawiano o sztuce i snuto plany na przyszłość. Sekretarz gminy Krystyna Skóra stwierdziła w imieniu władz samorządowych, że takie inicjatywy są priorytetowe i będą wspierane, ponieważ dotyczą rozwoju naszej gminy i zawsze będą w jej centrum uwagi.