Sto lat tradycji teatralnych

28 grudnia 2013 r. w Siennicy Różanej świętowano stulecie teatru amatorskiego oraz piąte urodziny Teatru Pokoleń. Uroczyste widowisko odbyło się w nowo wyremontowanej sali konferencyjnej Urzędu Gminy. Publiczności przedstawione zostały fragmenty sześciu dotychczas wystawianych sztuk. Poszczególne akty przypominające najbardziej charakterystyczne sytuacje zapowiadali sami aktorzy. Był to jeden z piękniejszych i lepszych spektakli siennickiego zespołu.

Na ręce założycielki Teatru Pokoleń, Ireny Zarazy, oraz dyrektora Centrum Kultury gratulacje i upominki książkowe przekazali Starosta Krasnostawski Janusz Szpak, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Kultury dr Artur Sępoch, prezes Lokalnej Grupy Działania Dorota Sawa-Niećko, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Łopienniku Górnym Dariusz Zawada, dyrektor Zespołu Szkół CKR Jacek Jagiełło oraz Urszula Hus z delegacją Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Krasnymstawie.

Puchar od wójta gminy Leszka Proskury w imieniu Teatru Pokoleń odebrały aktorki i suflerki Katarzyna Kondratiuk i Halina Kargul. Podkreślone zostały zasługi Jolanty, Bogny i Tadeusza Kicińskich zajmujących się choreografią, muzyką, scenografią i reżyserią, oraz scenarzysty i drugiego reżysera Andrzeja Misiury. Przygotowano dziękczynne kwiaty dla ówczesnej prezes Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Siennickiej Anny Fornal i ówczesnej sekretarz stowarzyszenia Ireny Zarazy. Podziękowania otrzymała także ustępująca w 2013 roku z funkcji dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, koordynatorka ostatniego projektu teatralnego Magdalena Adamczuk. Wymienionym osobom wręczono sześć pamiątkowych kubków.

O jubilatach nie zapomniał Żeński Zespół Śpiewaczy „Sienniczanki”, który reprezentowały Regina Knap i Grażyna Zaworska wręczając kwiaty założycielce i reżyserom. Ponadto pani Regina osobiście gratulowała Henrykowi Mochniejowi roli Lepiuka w „Chacie za wsią”, roli w jakiej przed laty grywał także jej ojciec Jan Mróz.

Ze swojej strony aktorzy – przedstawiciele jubilata skromnym upominkiem docenili mecenat Wójta Gminy Siennica Różana oraz złożyli podziękowania głównej księgowej Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Siennickiej Janinie Staszak i Januszowi Pawlisze skarbnikowi stowarzyszenia w pierwszych latach istnienia Teatru Pokoleń. Dziękowano także Jackowi Żelisko, którego firma gratisowo użycza oświetlenia i nagłośnienia.

Na zakończenie organizatorzy jubileuszu nagrodzili okolicznościowymi medalami aktorów wszystkich pokoleń, wykonawców scenografii, rekwizytów, kostiumów, nagłośnienia oraz wszelkich dobrodziejów bez wymieniania zasług, gdyż wszyscy w miarę swoich zdolności i możliwości zasłużyli się Teatrowi Pokoleń.

Uroczystościom towarzyszyła promocja bezcennej dla lokalnej historii zbiorowej publikacji pt. „Dzieje siennickiego teatru”, wydanej we współpracy z dr Wiesławem Krajewskim. W opracowaniu zawarto wiele szczegółów, takich jak wielki wkład pracy społecznej przy wykonywaniu rekwizytów przez Bogdana Kargula i Henryka Mochnieja, czy malowaniu scenografii przez Sylwię Kiełbasę i Mariolę Niewiadomską, lub szycie kostiumów i wiele, wiele innych… Gorąco zachęcamy do lektury!