Zebranie sprawozdawcze w OSP Zagroda

W dniu 07 lutego 2014 roku odbyło się zebranie sprawozdawcze OSP w Zagrodzie, jest to jedno z cyklu zebrań odbywających się co rocznie. Dotychczas swoje zebrania mieli druhowie ze Żdżannego, Wierzchowin oraz Woli Siennickiej.

 

W odbytych zebraniach uczestniczyli również: Prezes Gminnego Zarządu OSP Ryszard Stasiuk, Komendant Gminny OSP Janusz Dobosz, Wójt Gminy Leszek Proskura oraz członkinie Koła Gospodyń Wiejskich. Zebrania sprawozdawcze przebiegały według wspólnego porządku. Członkowie Zarządów oraz komisje rewizyjne składały sprawozdania z działalności i realizacji zadań w roku 2013 oraz przedstawiały plany na rok 2014.

 

 

Podczas zebrania w Zagrodzie w dyskusjach czynny udział brały również Panie z Koła Gospodyń Wiejskich, Sołtys wsi Zagrody Pani Grażyna Kniażuk oraz radna gminy Aldona Rozwałko. Poruszono wiele tematów, między innymi remont strażnicy co jest niewątpliwie jedną z większych inwestycji oraz planowana budowa ścieżki rowerowej.

 

Klimat jaki towarzyszył podczas odbywającego się zebrania w Zagrodzie tworzył aurę rodzinnej atmosfery, pełnej kultury i wspólnego zrozumienia tak bardzo charakterystycznych u ludzi z „pasją”.