Wykład Pana dr Ryszarda Maleszyka

Dnia 4 stycznia 2014r. odbyło się spotkanie z Panem dr Ryszardem Maleszykiem, który przedstawił słuchaczom UTW temat: „Włodarze sienniccy i krasnostawscy”.

W ciekawy sposób omówił stosunki panujące na naszym terenie pod zaborem rosyjskim, później austriackim, dotyczące samorządu.

Gmina musiała mieć charakter chłopski, wójt stojący na jej czele, powinien mieć skończone 25 lat życia i posiadać 6 morgów ziemi, nie musiał mieć wykształcenia, dlatego zatrudniał pisarza. Drugą osobą po wójcie był woźny. Gmina funkcjonowała na składce od ziemi, czyli na podatku.

Nasza pierwsza gmina miała siedzibę w Siennicy Nadolnej, ale ze względu na brak lokalu przeniesiono ją do Rudki, potem do Siennicy Różanej z wójtem Franciszkiem Haładyjem. Następni wójtowie pochodzili z Woli Siennickiej, byli to: Feliks Tywoniuk, Piotr Krawiec, Józef Szewczyk, Jan Zaraza, Stanisław Banach, Stanisław Jabłoński, Stanisław Zadrąg, Jan Tryksza.

Foto: Maria Choduń