Postępowanie w przypadku utraty dowodu osobistego.

Informacja na temat postępowania w przypadku utraty, kradzieży lub zniszczenia dowodu osobistego.

 

Osoba która utraciła dowód osobisty, w celu uniknięcia negatywnych skutków utraty w przypadku posłużenia się nim przez ewentualnego nieuczciwego znalazcę, powinna niezwłocznie zgłosić ten fakt:

- w dowolnym organie gminy

- w urzędzie konsularnym - w przypadku utraty poza granicami kraju

Dla zwiększenia swojego bezpieczeństwa finansowego, osoba która utraciła dowód osobisty, winna również zgłosić ten fakt w dowolnym banku. Utrata dowodu zostanie odnotowana w systemie informatycznym do którego dostęp mają wszystkie banki, co uniemożliwi przestępcy zaciągnięcie zobowiązań z wykorzystaniem danych osoby poszkodowanej.

Ponadto informujemy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nikt nie może zatrzymywać dowodu osobistego chyba, że możliwość taka wynika z wyraźnego uregulowania zawartego w przepisach prawa.