Ludowe Spotkanie Opłatkowe 2016

Koncert Zbigniewa Wodeckiego podczas XIV Ludowego Spotkania Opłatkowego w Siennicy Różanej

 

9 stycznia 2016 r. w hali sportowej Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej po raz czternasty odbył się Gminny Opłatek Ludowy, będący jak co roku, okazją do spotkania z zaangażowanymi społecznie mieszkańcami gminy oraz życzliwymi dla niej gośćmi z całej Polski.

Spotkanie rozpoczął Regionalny przegląd tradycji bożonarodzeniowych, w którym wzięły udział zespoły ludowe oraz młodzież. z Zespołu Szkół działająca również przy Gminnym Ośrodku Kultury.

Wójt Gminy Leszek Proskura pełniąc obowiązki gospodarza uroczystości przywitał przybyłych gości oraz złożył podziękowania za pomoc i zaangażowanie w rozwiązywanie problemów, z jakimi gminie przyszło się zmierzyć w zakończonym niedawno roku 2015. Istotnym wydarzeniem jakie miało miejsce tuż przed rozpoczęciem uroczystości, było podpisanie listu intencyjnego pomiędzy Gminą Siennica Różana a Mołdawską Gminą Carpineni. Współpraca polegać będzie między innymi na wymianie doświadczeń na temat dokonań kulturowych, oświatowych, a także w zakresie produkcji i gospodarki rolnej.

Tradycyjnie już podczas spotkania opłatkowego został przyznany tytuł „Zasłużony dla Gminy Siennica Różana”. W laudacji odczytanej przez Przewodniczącego Rady Gminy Waldemara Nowosada Kapituła statuetkę Jednorożca w tym roku przyznała marszałkowi województwa lubelskiego Sławomirowi Sosnowskiemu, uzasadniając swoją decyzję wsparciem jakiego pan marszałek udziela gminie.

Siennicki opłatek, nie mógłby się odbyć bez mocnego akcentu artystycznego. Tym razem rola gwiazdy spotkania przypadła wybitnemu artyście Zbigniewowi Wodeckiemu. Artysta zaśpiewał swoje największe przeboje, między innymi "Zacznij od Bacha", "Pszczółka Maja " oraz wiele innych znanych piosenek.

Biskup Mieczysław Cisło udzielił błogosławieństwa na nowy rok. Określił też gminę Siennica Różana miejscem niezwykłych, pozytywnych spotkań. Następnie poświęcił opłatek, którym podzielili się uczestnicy imprezy.

Łamaniu się opłatkiem i składaniu życzeń towarzyszyły kolędy śpiewane przez Zespół Pieśni i Tańca „Jawor”.

 

Więcej zdjęć znajduje się w dwóch albumach na naszym profilu:

Serdecznie zapraszamy.