Obchody 97 rocznicy Odzyskania Niepodległości

Tegoroczne obchody 97 rocznicy Odzyskania Niepodległości odbyły się 10 listopada 2015. Rozpoczął je przemarsz zebranych przy Centrum Kultury do Kościoła pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny.

 

Msza św. za Ojczyznę odprawiona przez proboszcza parafii Ryszarda Siedleckiego. Okolicznościową homilię wygłosił ks. Józef Serej Nabożeństwo uświetniła Orkiestra Dęta z Izbicy.

Po mszy św. przy pomniku żołnierzy poległych w obronie Ojczyzny wieńce ku czci pamięci poległym złożyli Wójt Gminy Siennica Różana Leszek Proskura wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Siennica Różana Waldemarem Nowosadem, Senator Józef Zając wraz z prorektorem PWSZ w Chełmie panią Beatą Fałdą oraz Starostą Krasnostawskim Januszem Szpakiem. Nie zabrakło również delegacji Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej której przewodził dyrektor Jacek Jagiełło oraz Zespołu Szkół w Siennicy Różanej dyrektor Dariusz Michalak wraz z uczniami.

Kolejne części uroczystości odbyły się w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego. Wprowadzono poczty sztandarowe oraz odśpiewano Hymn Narodowy. Następnie Dyrektor Zespołu Szkół Dariusz Michalak przywitał przybyłych gości, podkreślił znaczenie jakie ma dla nas 11 listopada jak również niepodległość którą cieszymy się do dziś.

Franciszek Golik prezes Zarządu Okręgowego Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych RP w Chełmie wraz ze Starostą krasnostawskim dokonali odznaczenia Sztandaru Gminnego Związku Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych RP. Następnie sztandar oficjalnie przekazano na ręce Gimnazjalistów Zespołu Szkół w Siennicy Różanej. Porozumienie podpisali Dyrektor Zespołu Szkół Dariusz Michalak oraz kombatant Julian Kubina. Następnie prezes ZKiBWP RP w asyście Wójta Gminy oraz Starosty Krasnostawskiego odznaczyli medalami i dyplomami Gminnego Prezesa OSP Ryszarda Stasiuka, Dyrektora Centrum Kultury w Siennicy Różanej Andrzeja Misiurę i Juliana Kubinę.

To nie był koniec odznaczeń. Prezes ZKiBWP wyróżnił ponadto Wójta Gminy Leszka Proskurę, Dyrektora Zespołu Szkół Dariusza Michalaka, w-c Dyrektor Zespołu Szkół Reginę Banach oraz panią Lidię Jurkiewicz.

Po zakończeniu ceremonii odznaczeń głos zabrali Starosta Krasnostawski Janusz Szpak, Wójt Gminy Leszek Proskura i pan Julian Kubina. Wypowiedzi skierowane do młodzieży i gości podkreślały znaczenie jakie ma dla nas Polaków to święto.

W kolejnej części podziwialiśmy występy uczniów z Zespołu Szkół przygotowanych przez panie Marylę Rudzką i Annę Proskurę. Pieśni patriotyczne przypominały nam znane z historii waleczność i nieugiętość naszych przodków.