Struktura Władz


Zarząd

* Feliksa Głowacka - prezes

* Aneta Kister-Kiełb - wiceprezes

* Agnieszka Krajewska - skarbnik

* Olga Franczak - sekretarz

* Mariola Niewiadomska - członek

Komisja Rewizyjna

* Magdalena Adamczuk - przewodniczący

* Marzena Dubaj - członek

* Maria Choduń - członek

Sąd Koleżeński

* Henryk KArwat - przewodniczący

* Elżbieta Kuś - członek

* Lidia Jurkiewicz - członek