Rejowe sianokosy PDF Drukuj Email
sobota, 28 czerwca 2008 02:00

W dniu 28 czerwca 2008 r. odbyły się "Rejowe sianokosy" w Siennicy Różanej.

Sobotnia impreza była zakończeniem realizowanego projektu "Rejowe Sianokosy - Siennica Różana 2008" organizowanego w ramach programu "Z Rejem do Siennicy"
Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Siennickiej projekt " Rejowe sianokosy" zrealizowało ze środków finansowych Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Operacyjnego "ROZWÓJ INICJATYW LOKALNYCH".

Zmieniony: wtorek, 22 września 2009 14:03
Więcej…
 
III Gminny Turniej Tenisa Stołowego PDF Drukuj Email
niedziela, 10 lutego 2008 02:00

Pod patronatem Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Siennickiej w dniu 10 lutego 2008 r. w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Siennicy Różanej odbył się III Gminny Turniej Tenisa Stołowego w pięciu kategoriach wiekowych.

Więcej…
 
Gminny Opłatek Ludowy 2008 PDF Drukuj Email
sobota, 05 stycznia 2008 02:00

Takimi słowami rozpoczął swoje wystąpienie Pan Leszek Proskura - Wójt Gminy na szóstym spotkaniu opłatkowym w Siennicy Różanej, które odbyło się w dniu 5 stycznia 2008 roku w hali sportowej Zespołu Szkół w Siennicy Różanej:

Jak dobrze, że są święta w naszym szarym życiu, jak dobrze że są święta z ich urokiem i wdziękiem, jak dobrze, że są święta, które godzą i jednoczą wszystkich. Jak mało jest takich chwil w roku, które gromadzą całą radosną rodzinę, tak jak nasze dzisiejsze święto – Gminny Opłatek Ludowy, który już po raz szósty zgromadził naszą gminną rodzinę wraz z gośćmi, aby kultywować staropolski zwyczaj łamania się opłatkiem, który należy do najtrwalszych i najżywszych naszych tradycji. To tu dziś łączą się pragnienia serc i dusz starszych i młodych, aby wspólnie dzielić się opłatkiem, jak okruchem szczęścia, aby składać sobie życzenia, aby nieść dobrą nowinę, aby delektować się ciepłem polskich kolęd.

Więcej…
 
Jubileusz pracy artystycznej poetki ludowej Krystyny Winiarczyk PDF Drukuj Email
niedziela, 09 grudnia 2007 02:00

Dnia 9 grudnia 2007 r. w Urzędzie Gminy Siennica Różana odbyła się niecodzienna uroczystość związana z pięćdziesięcioleciem twórczości poetki ludowej Krystyny Winiarczyk oraz promocją trzeciego z kolei tomiku jej poezji pt. „Zbieram poezję jak w ogrodzie kwiaty”.

Więcej…
 
"Biesiada u Reja" Siennica Różana 2007 PDF Drukuj Email
sobota, 01 września 2007 02:00

Zrealizowano w ramach Programu Operacyjnego
"Rozwój inicjatyw lokalnych" ogłoszonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

TEGO JESZCZE NIE BYŁO !!!!

To trzeba było zobaczyć i posłuchać.

Tak oceniają uczestnicy "BIESIADĘ u REJA", która odbyła się w dniu 1 września 2007 r.

To już trzecie spotkanie realizowane w ramach programu "Z Rejem do Siennicy" współfinansowane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Operacyjnego "ROZWÓJ INICJATYW LOKALNYCH".

Więcej…
 
Walny Zjazd Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Siennickiej 2007 PDF Drukuj Email
piątek, 29 czerwca 2007 02:00

W dniu 29 czerwca 2007 r. odbył się IV Walny Zjazd Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Siennickiej.

Głównym celem Zjazdu było rozpatrzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania merytorycznego z działalności organów Stowarzyszenia oraz udzielenie absolutorium dla Zarządu Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego.

Zjazd odbył się w drugim terminie zgodnie z paragrafem 8 pkt 3 Statutu. Na 81 członków Stowarzyszenia obecnych było 35.

Uchwały Zjazdowe przyjęte zostały jednomyślnie.

 

U c h w a ł a Nr 1/ 2007

IV Walnego Zjazdu Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Siennickiej

odbytego w dniu 29 czerwca 2007 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Siennickiej za 2006 rok.

Na podstawie art. 23 ust. 1 , 2 i 4 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz postanowień § 8 ust. 4 pkt. 3 Statutu SMZS uchwala się, co następuje :

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Siennickiej za 2006 r.

§ 2

Zatwierdza się sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia za 2006 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Sekretarz obrad Prezes

Irena Zaraza Anna Fornal


U c h w a ł a Nr 2/ 2007

IV Walnego Zjazdu Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Siennickiej

odbytego w dniu 29 czerwca 2007 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Siennickiej za 2006 rok.

Na podstawie art. 23 ust. 1 , 2 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz postanowień § 8 ust. 4 pkt. 3 Statutu SMZS uchwala się, co następuje :

§ 1

Udziela się absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Siennickiej za działalność w 2006 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Sekretarz obrad Prezes

Irena Zaraza Anna Fornal

 


U c h w a ł a Nr 3/ 2007

IV Walnego Zjazdu Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Siennickiej

odbytego w dniu 29 czerwca 2007 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Siennickiej za 2006 rok.

Na podstawie art. 23 ust. 1 , 2 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz postanowień § 8 ust. 4 pkt. 3 Statutu SMZS uchwala się, co następuje :

§ 1

Udziela się absolutorium Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Siennickiej za 2006 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Sekretarz obrad Prezes

Irena Zaraza Anna Fornal

 


U c h w a ł a Nr 4/ 2007

IV Walnego Zjazdu

Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Siennickiej odbytego w dniu 29 czerwca 2007 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Sądowi Koleżeńskiemu Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Siennickiej za 2006 rok.

Na podstawie art. 23 ust. 1 , 2 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz postanowień § 8 ust. 4 pkt. 3 Statutu SMZS uchwala się, co następuje :

§ 1

Udziela się absolutorium Sądowi Koleżeńskiemu Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Siennickiej za 2006 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Sekretarz obrad Prezes
Irena Zaraza Anna Fornal

 


Sprawozdanie finansowe za 2006r.

Rok 2006 rozpoczęliśmy saldem dodatnim w kwocie 5.695,55zł

Wpływy w 2006r. przedstawiały się następująco:

  • składki członkowskie - 1.225 zł
  • darowizny od osób prawnych i osób fizycznych - 1.954 zł
  • darowizny stanowiące 1 % podatku dochodowego - 4.740 zł
  • odsetki naliczone przez Bank - 161 zł
  • darowizny „Kwesta na Reja - 1.150 zł

Wpływy w 2006 r bez dotacji wyniosły ( 9230 zł )

W 2006 roku otrzymaliśmy dotację W KWOCIE 25. 000 ZŁ przyznaną przez Ministra kultury na realizację zadania (Rej tu grał- Siennica Różana 2006) w ramach programu WSPIERANMIE INICJATYW LOKALNYCH .

Dochody łącznie z dotacją w 2006 r. wyniosły 34.230 zł

Z tego kwota 25.000 zł została przeznaczona na realizację projektu zgodnie z podpisaną umową dotacji i preliminarzem powykonawczym. Końcowe odrębne rozliczenie oraz raport końcowy wykonania zadania Zarząd przekazał do Ministra Kultury za pośrednictwem Narodowego Centrum Kultury.

Wydatki bieżące na działalność Stowarzyszenia - - 1.573 zł

(dofinansowanie własne do Projektu Rej tu grał- bez dofinansowania GOK) - to kwota 3.582 zł

Łączne wydatki w 2006 r. to kwota 5.155 zł

Na kwotę 1.573 zł - wydatki bieżące składają się następujące wydatki:

(przesyłki pocztowe, wykonane pieczęcie, prowizja bankowa, wykonanie zdjęć do kroniki Stowarzyszenia, koszty turnieju tenisowego, nagrody oraz stypendium przyznane uczennicy szkoły muzycznej)

Na 31 grudnia 2006 r. stan naszego konta wynosi 9.771 zł

z tego środki na r-ku bieżącym 4.343 zł

środki na lokatach - 5.428 zł

Dla porównania na 31 grudzień 2004 mieliśmy 220 zł

na 31 grudzień 2005 r. mieliśmy 5.695 zł

na 31 grudnia 2006 mieliśmy 9.771 zł

 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Siennickiej © 2009

Stworzono dzięki Joomla!