Matematyka jest królową nauk !

Tą dziedziną interesowało się wielu uczonych, wśród nich znalazło się trzech Polaków, których wiedza wpłynęła na losy świata. Zagadnienie to omówił prof. dr hab. Józef Zając – rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie na spotkaniu ze słuchaczami Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Siennicy Różanej w dniu 09 lutego 2016 r.

Mikołaj Kopernik (1473-1543) obalając teorię geocentryczną, a wprowadzając heliocentryczną posługiwał się obliczeniami matematycznymi (stworzył geometrię trójwymiarową). Kontynuatorem jego myślenia był Kartezjusz, Kepler, Newton i Leibniz.

Hoene Wroński –matematyk-samouk – był autorem 34 wynalazków, np. maszyna do młócenia, pojazd na gąsienicach. W pracach opierał się na obliczeniach matematycznych, jak przestrzeń wektorowa, baza przestrzeni trójwymiarowej, czterowymiarowej aż do przestrzeni nieskończenie wymiarowej.

Jego myśli podchwycił Stefan Banach (1892-1945), profesor Uniwersytetu Lwowskiego, jeden z twórców analizy funkcjonalnej, współzałożyciel czasopisma matematycznego „Studia Mathematyca”. Należał do ludzi bardzo zdolnych, studiował w Krakowie, potem we Lwowie. Nurtowały go prace Wrońskiego (przestrzenie nieskończenie wymiarowe). Matematyka pochłonęła go bez reszty; nawet w czasie spotkań towarzyskich rozwiązywał zadania matematyczne na serwetkach, na stolikach kawiarnianych.

Polscy matematycy przyczynili się do wynalezienia bomby atomowej i wodorowej, szczepionki przeciw tyfusowi, złamali w czasie II wojny światowej szyfr „Enigmy” (Rejewski, Zygalski, Różycki). Warto doceniać tych ludzi, bo to „tęgie umysły”, a ich nauka wpływała i dalej wpływa na losy świata.

O wielu innych osiągnięciach można dowiedzieć się z następujących pozycji: 1. „Hoene Wroński: życie, matematyka i filozofia” pod redakcją P. Pragacz 2. Mariusz Urbanek, „Genialni. Lwowska Szkoła Matematyczna”. Z uwagi na to, że wykład odbył się w ostatni dzień karnawału, tzw. „ostatki”, Panie z Uniwersytetu pod kierownictwem p. Barbary Kuś przygotowały pyszne pączki.