Inauguracja roku akademickiego 2018/2019 w Siennicy Różanej

Uroczystość inauguracyjną UTW w Siennicy Różanej w dniu 14.10.2018 r. rozpoczęto odśpiewaniem hymnu „Gaudeamus igitur…” i powitaniem gości, wśród których znalazł się m.in. wójt gminy Siennica Różana p. Leszek Proskura, starosta krasnostawski p. Janusz Szpak, senator RP p. Józef Zając, prof. dr hab. p. Andrzej Dąbrowski, prorektor Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie p. dr Beata Fałda, p. doktor Danuta Siwek, prezes Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Siennickiej p. Feliksa Głowacka, dyrektor Zespołu Szkół Kształcenia Rolniczego p. Stanisław Buk, dyrektor Centrum Kultury p. Andrzej Misiura i prezes LGD „Krasnystaw Plus” p. Dorota Sawa.

Po krótkim przypomnieniu historii i roli, jaką spełnia UTW w Siennicy Różanej przez prezes p. Annę Fornal, wręczono nowo wstępującym słuchaczom indeksy. Są to osoby: Anna Dębowska, Anna Grzesiuk, Marian Herbut, Janina Malesza i Edward Słotwiński.

Wręczenia indeksów dokonał p. Leszek Proskura, prof. Andrzej Dąbrowski i p. Feliksa Głowacka.

Następnie wójt gminy uhonorował medalami w 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości następujące osoby: Krystyna Skóra, Helena Nowakowska, Teresa Kołbasiuk, Janusz Dobosz, Regina Marek, Irena Policha.

Senator p. Józef Zając w swoim wykładzie „Polscy wynalazcy” zwrócił uwagę na wielkich Polaków, którzy wywarli ogromny wpływ na losy świata. Należą do nich m. in.: Mikołaj Kopernik, Stefan Banach, Hoene Wroński oraz mniej znani, chociaż wielcy: Abraham Stern – Żyd, który do działań matematycznych dołożył mechaniczne obliczanie pierwiastka, Mieczysław Bekker – konstruktor łazika marsjańskiego, Józef Kosacki – konstruktor wykrywacza min, Witold Zglenicki – skonstruował morską platformę wiertniczą, Ignacy Łukasiewicz – konstruktor lampy naftowej, Rudolf Weigl – wynalazca pierwszej skutecznej szczepionki przeciw durowi plamistemu oraz Henryk Zygalski – pracownik polskiego kontrwywiadu wojskowego, który wspólnie z poznańskimi matematykami: Marianem Rejewskim i Jerzym Różyckim złamał kod niemieckiej maszyny szyfrującej „Enigmy”. Podkreślił, że część z nich wywodzi się z terenu Lubelszczyzny, a nawet powiatu krasnostawskiego.

Sprawy organizacyjne omówił koordynator prac uniwersyteckich – p. Dariusz Turzyniecki, podając harmonogram zajęć, organizacji wycieczek, spotkań towarzyskich, wysokości składki członkowskiej, zapoznał z przepisami „RODO” (słuchacze złożyli pisemne oświadczenia). W najbliższym okresie zaplanowano wycieczkę do Łańcuta i Leżajska oraz zorganizowanie zabawy andrzejkowej (17 listopada br.).

Zajęcia na rok bieżący UTW w Siennicy Różanej:

1. Język angielski – czwartek godz. 13.35 – Szkoła Podstawowa

2. Informatyka – czwartek godz. 14.30 - Szkoła Podstawowa

3. Zumba – czwartek godz. 15.40 - Centrum Kultury

4. Zajęcia plastyczno-artystyczne – środa – Centrum Kultury

5. Ćwiczenia na przyrządach i nordic walking – w dowolnych grupach - czas wg zainteresowanych – na powietrzu

6. Warsztaty kulinarne – Centrum Kultury

7. Wykłady – raz w miesiącu – sala konferencyjna UG

Przed wykładem głos zabrał prof. dr hab. Andrzej Dąbrowski podkreślając rolę UTW, dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego p. Stanisław Buk zachęcał do współpracy, starosta krasnostawski p. Janusz Szpak podkreślił ważność UTW w wiejskim środowisku, podobnie stwierdził wójt p. Leszek Proskura, ksiądz kanonik Ryszard Siedlecki udzielił błogosławieństwa słuchaczom w nowym roku akademickim, a doktor Danuta Siwek życzyła wszystkim udanych zdrowych zajęć.

Na zakończenie uczestnicy spotkania był tort, kawa i herbata.

 

"