Wykład p. dr Wiesława Krajewskiego pt. ,,Meteoryty w zasięgu ręki”

Dnia 13 czerwca 2019 r. słuchacze UTW w Siennicy Różanej spotkali się po raz kolejny, by wysłuchać ciekawostek dotyczących wiedzy o wszechświecie, a mianowicie o meteorytach. A wiedzę z tej dziedziny przekazał w swojej prelekcji popartej prezentacją multimedialną p. dr Wiesław Krajewski – prezes Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii Oddział w Lublinie, który pasjonuje się meteorologią, czyli fizyką atmosfery. Słuchacze poszerzyli swoją wiedzę z dziedziny astronomii.

-Wiedzą, że meteoroidy – to okruchy materii, które krążą gdzieś w Układzie Słonecznym.

–Wiedzą, że meteory to ciała niebieskie o rozmiarach od 1 mm do około 1 m, krążące po orbicie eliptycznej dookoła Słońca; wpadając w atmosferę Ziemi, rozżarzają się i dają zjawiska ,,gwiazd spadających”.

–Wiedzą, że meteoryty to części meteorów spadające na powierzchnię Ziemi po przejściu przez jej atmosferę (meteoryt dociera do Ziemi).

– Wiedzą, że rozróżnia się meteoryty:

żelazne (syderyty)

kamienne (aerolity)

kamienno – żelazne (syderolity)

szkliste (tektyty)

Meteoryty, które znajdują się na Ziemi pochodzą z planetoid, komet. Księżyca i Marsa.

Szacuje się, że codziennie na Ziemię spada od 100 do 1000 ton meteorytów (można je znaleźć na pustyni, na ziemiach uprawnych, trudniej w oceanach, choć ze względu na powierzchnię jaką zajmują tam spada ich najwięcej).

Największym na świecie meteorytem, który spadł około 80 tys. lat temu i pozostaje w całości jest żelazny ,,Meteoryt Hoba” znaleziony w Namibii (południowa Afryka). Jest jednocześnie największym kawałkiem żelaza na Ziemi. Ocenia się, że waży około 60 ton.

Namibii ok. 30 tys. lat temu w postaci deszczu meteorytów. Meteoryty te początkowo były wykorzystywane przez miejscową ludność do wyrobu narzędzi, a później uznane za pomnik narodowy. Na centralnym placu w stolicy wyeksponowano na metalowych cokołach 32 duże fragmenty meteorytów o masie od ok. 200 do 500 kg tworząc niepowtarzalny pomnik kosmicznej materii.

Największym znanym w Polsce meteorytem jest „Morasko”, który spadł ok. 6 tys. lat temu we wsi Morasko k/Poznania (podobny do Gibeona). Rozpadł się na drobne części wybijając wgłębienia (kratery), obecnie zapełnione wodą lub porośnięte lasem. Największy znaleziony okaz nazwany „Kruszynka” ważył 272 kg. Natrafili na niego żołnierze. Szkoda, że tego okazu w Morasku już nie ma, znajduje się w kolekcji prywatnej

Pod koniec wykładu słuchacze mieli możliwość dotknąć i zobaczyć ciekawe okazy zgromadzone przez wykładowcę (meteoryt żelazny, monety z wtopionym meteorytem, okazy biżuterii i inne).

Wykład poparty prezentacją multimedialną oraz prezentowane przez prowadzącego eksponaty rozbudziły zainteresowania wszechświatem słuchaczy UTW w Siennicy Różanej.