KATEGORIA: Rewitalizacja gmin

Fotogaleria

Gmina przyjazna środowisku

Gmina Przyjazna Środowisku

Rewitalizacja gmin


Opublikowano: 23 października 2019, admin

Konsultacje społeczne

Siennica Różana, dnia 27 kwietnia 2017r.

OGŁOSZENIE

 WÓJTA GMINY Siennica Różana

Wójt Gminy Siennica Różana informuje, że w dniach od 2 maja 2017 r. do 15 maja 2017 r. odbędą się konsultacje społeczne dotyczące przedsięwzięć i projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Siennica Różana. 

Konsultacje mają na celu zebranie uwag, w tym propozycji przedsięwzięć dotyczących Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Siennica Różana.

Konsultacje przeprowadzone będą w następujących formach:

  1. Pisemnej z wykorzystaniem formularza zgłaszania uwag, w tym propozycji przedsięwzięć, zamieszczonego wraz z projektem konsultowanego dokumentu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Siennica Różana oraz na stronie internetowej Gminy Siennica Różana – www.siennica.pl oraz dostępnych w sekretariacie Urzędu Gminy.
  2. Spaceru badawczego połączonego z wywiadami w dniu 10 maja 2017 r. od godz. 12:00 (spotkanie przed budynkiem Urzędu Gminy). Rozmowy z mieszkańcami oraz lokalnymi liderami celem omówienia przedsięwzięć na terenie Gminy Siennica Różana.
  3. Warsztatów w dniu 10 maja 2017 r. na których omówiony zostanie projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Siennica Różana. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Siennica Różana oraz formularz konsultacyjny będą dostępne od dnia 2 maja 2017 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Siennica Różana, na stronie internetowej Urzędu Gminy Siennica Różana – www.siennica.pl oraz w sekretariacie Urzędu Gminy Siennica Różana, w godzinach pracy Urzędu Gminy od godziny 7.30 do godziny 15.30.

Wypełniony formularz należy przesłać pocztą tradycyjną na adres Urząd Gminy Siennica Różana, Siennica Różana 265A, 22-304 Siennica Różana lub dostarczyć bezpośrednio do sekretariatu Urzędu Gminy Siennica Różana, w terminie do dnia 15 maja 2017 r., do godziny 15.30.

Uwagi i opinie oraz propozycje przedsięwzięć zgłoszone na formularzu niepodpisanym imieniem i nazwiskiem oraz złożone po upływie wyznaczonego terminu konsultacji tj. po dniu 15 maja 2017 r. pozostaną bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag, w tym propozycji przedsięwzięć jest Wójt Gminy Siennica Różana.

 

 

Załączniki:

1. Zarządzenie Wójta Gminy Siennica Różana (kliknij)

2. Formularz konsultacyjny (kliknij)

3. Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Siennica Różana na lata 2017-2023 – projekt (kliknij)