Kategoria: GOPS Ogłoszenia

Fotogaleria

Gmina przyjazna środowisku

Gmina Przyjazna Środowisku

Opublikowano: 12 marca 2021, admin

Zostań rodziną wspierającą!

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siennicy Różanej zaprasza do współpracy osoby zainteresowane wspieraniem rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu swoich funkcji opiekuńczo – wychowawczych. Kim jest rodzina wspierająca? To osoba lub rodzina, która jest otwarta na dzielenie się swoja wiedzą i doświadczeniem z innymi. Zasady powoływania i współpracy rodziny wspierającej określają Art. 29, 30,31 Ustawy z [...]

Czytaj dalej…

GOPS Ogłoszenia
Opublikowano: 5 marca 2021, admin

GOPS zachęca do składania wniosków o 500+

Chociaż nabór wniosków o przyznanie pomocy z programu „Rodzina 500+” na nowy okres zasiłkowy trwa od ponad miesiąca, zainteresowanie wśród mieszkańców gminy Siennica Różana nie jest zbyt duże. Miejscowy ośrodek pomocy zachęca zainteresowanych, by składali dokumenty jak najszybciej, ponieważ zwlekanie z podjęciem decyzji może spowodować przerwę w wypłacie świadczenia. Od 1 lutego wnioski są przyjmowane [...]

Czytaj dalej…

Opublikowano: 4 marca 2021, admin

Komunikat dla osób otrzymujących świadczenia

Przypominamy, iż wszyscy otrzymujący świadczenia rodzinne/świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zobowiązani są, by na bieżąco zgłaszać do GOPS w Siennicy Różanej wszystkie zmiany mające wpływ na prawo do w/w świadczeń, tj.: zmianę sytuacji dochodowej (tj. zmianę zatrudnienia, podjęcie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, podjęcie stażu, uzyskanie dochodu z tytułu emerytury/renty/renty rodzinnej/renty socjalnej/zasiłku przedemerytalnego/świadczenia przedemerytalnego/ nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego/ [...]

Czytaj dalej…