Kategoria: GOPS Programy i projekty

Fotogaleria

Gmina przyjazna środowisku

Gmina Przyjazna Środowisku

Opublikowano: 9 grudnia 2021, admin

Asystent rodziny na rok 2021

Podstawa prawna Podstawą prawną „Programu asystent rodziny na rok 2021”, zwanego dalej „Programem”, jest art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821 z późn. zm.), art. 9 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i [...]

Czytaj dalej…