Kategoria: GOPS

Fotogaleria

Gmina przyjazna środowisku

Gmina Przyjazna Środowisku

Opublikowano: 9 grudnia 2021, admin

Asystent rodziny na rok 2021

Podstawa prawna Podstawą prawną „Programu asystent rodziny na rok 2021”, zwanego dalej „Programem”, jest art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821 z późn. zm.), art. 9 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i [...]

Czytaj dalej…

GOPS Ogłoszenia
Opublikowano: 25 listopada 2021, admin

Kampania „16 Dni Bez Przemocy”

Kampania „16 Dni Bez Przemocy” potrwa od 25 listopada 2021 r. do 10 grudnia 2021 r. 16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na Płeć to międzynarodowa kampania, organizowana przez Center for Women’s Global Leadership i poświęcona wspieraniu i koordynacji pracy mającej na celu zlikwidowanie przemocy ze względu na płeć na poziomie lokalnym, państwowym i [...]

Czytaj dalej…

Opublikowano: 15 października 2021, admin

“Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”

Program “Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022. Podstawą prawną Programu jest art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U z 2020 r. poz.1787). Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siennicy Różanej, przeprowadza rozeznanie w gminie Siennica Różana w sprawie potrzeb w realizacji programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”. [...]

Czytaj dalej…