Kategoria: Rewitalizacja gmin

Fotogaleria

Gmina przyjazna środowisku

Gmina Przyjazna Środowisku

Opublikowano: 23 października 2019, admin

Zakończenie prac związanych z opracowaniem lokalnego programu rewitalizacji gminy Siennica Różana

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

  Gmina Siennica Różana zakończyła realizację projektu pn. „Program Rewitalizacji dla Gminy Siennica Różana” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 realizowanego w ramach konkursu (III edycja) na działania wspierające gminy w zakresie opracowania lub aktualizacji programów rewitalizacji na terenie Województwa Lubelskiego. [...]

Czytaj dalej…

Opublikowano: 23 października 2019, admin

Konsultacje społeczne

Siennica Różana, dnia 27 kwietnia 2017r.

OGŁOSZENIE

 WÓJTA GMINY Siennica Różana

Wójt Gminy Siennica Różana informuje, że w dniach od 2 maja 2017 r. do 15 maja 2017 r. odbędą się konsultacje społeczne dotyczące przedsięwzięć i projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Siennica Różana. 

Konsultacje mają na celu zebranie uwag, w tym propozycji przedsięwzięć dotyczących Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Siennica Różana.

[...]

Czytaj dalej…

Opublikowano: 23 października 2019, admin

Konsultacje społeczne

Siennica Różana, dnia 11 kwietnia 2017r.

 

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY SIENNICA RÓŻANA

Wójt Gminy Siennica Różana informuje, iż w dniach od 11 kwietnia 2017 r. do dnia 24 kwietnia 2017 r. odbędą się konsultacje społeczne w przedmiocie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Siennica Różana dla potrzeb sporządzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji. Konsultacje mają na celu zebranie uwag, opinii i propozycji dotyczących wyznaczenia obszaru kryzysowego, na podstawie analizy koncentracji negatywnych zjawisk ze sfery społecznej oraz uzupełniająco ze sfery gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno – funkcjonalnej, a także technicznej.

[...]

Czytaj dalej…