Aktualności


Rok 2023


"Współpraca rozwija potencjał - zakup wyposażenia na rzecz Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Siennickiej"

Zakup dla Stowarzyszenia

Konkurs "Ogród Seniora przyjazny owadom”

Ogrod seniora logo

ogrod seniora plakat
formularz zgloszeniowy
regulamin

Zaproszenie na Walny Zjazd Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Siennickiej

Zarząd Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Siennickiej serdecznie zaprasza wszystkich członków na sprawozdawczy Walny Zjazd Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Siennickiej, który odbędzie się w dniu 21 czerwca 2023 r. o godz. 15:30 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Siennicy Różanej

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i przyjęcie porządku obrad.

2. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków oraz Sekretarza obrad.

3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2022 oraz sprawozdań:

- z działalności Zarządu,

- Komisji Rewizyjnej,

- Sądu Koleżeńskiego.

4. Udzielenie absolutorium dla Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego.

5. Omówienie bieżącej sytuacji finansowej i organizacyjnej Stowarzyszenia.

6. Dyskusja oraz przyjęcie wniosków do dalszej działalności Stowarzyszenia.

7. Zakończenie obrad.

W przypadku braku obecności połowy liczby członków ( zgodnie z § 8 ust. 3 pkt 2 Statutu) Zjazd odbędzie się w II terminie, w tym samym dniu o godz. 16:00.


Rok 2022


Stow. Miłośników Ziemi Siennickiej Oraz CK I UG SR Zaprasza Na Dzień Otwarty – Zwiedzanie Muzeum W Dworku


Zapraszamy do składania ofert w zakresie wyposażenia muzeum sztuki nowoczesnej w Siennicy Różanej

informacja z otwarcia ofert

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe

1. Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia - formularz cenowy

2. Załącznik nr 2 - wzór umowy

3. Załącznik nr 3 - oświadczenie wykonawcy o braku powiązań

4. Załącznik nr 4 - oświadczenie o spełnianiu warunków

5. Załącznik nr 5 - wzór_formularza_ofertowego


Zapraszamy do składania ofert w zakresie wyposażenia muzeum sztuki nowoczesnej w Siennicy Różanej

informacja o unieważnieniu

informacja z otwarcia ofert

1. Informacja o wyborze oferty

2. Informacja o wyborze oferty II

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe

1. Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia - formularz cenowy

2. Załącznik nr 2 - wzór umowy

3. Załącznik nr 3 - oświadczenie wykonawcy o braku powiązań

4. Załącznik nr 4 - oświadczenie o spełnianiu warunków

5. Załącznik nr 5 - wzór_formularza_ofertowego


Zaproszenie do składania ofert

informacja o wyborze oferty - część 1a

informacja o wyborze oferty - część 1b

informacja o unieważnieniu części - część 1c

Informacja z otwarcia ofert - część 1a

Informacja z otwarcia ofert - część 1b

Informacja z otwarcia ofert - część 1c

Uwaga

w formularzu ofertowym - załącznik nr 5 widnieje zapis o 4 tygodniowym terminie realizacji - jest to błąd, zgodnie z zapytaniem ofertowym obowiązujący jest 8 tygodniowy termin realizacji (jest 4 tygodniowy termin, powinien być 8 tygodniowy termin realizacji). Oferty złożone z terminem krótszym automatycznie będą miały wydłużony termin realizacji. Poniżej poprawiony załącznik nr 5.

Załącznik nr 5 do Zapytania Ofertowego - poprawiony

Wszystkich zainteresowanych prosimy o wypełnienie zapytania ofertowego (poniżej w załączniku)

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe

1. Załącznik nr 1a do Zapytania Ofertowego Formularz cenowy – opis przedmiotu zamówienia

2. Załącznik nr 1b do Zapytania Ofertowego Formularz cenowy – opis przedmiotu zamówienia

3. Załącznik nr 1c do Zapytania Ofertowego Formularz cenowy – opis przedmiotu zamówienia

4. Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego - wzór umowy

5. Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego oświadczenie Wykonawcy

6. Załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego oświadczenie Wykonawcy

7. Załącznik nr 5 do Zapytania Ofertowego


Zaproszenie do składania ofert

SWszystkich zainteresowanych prosimy o wypełnienie zapytania cenowego (poniżej w załączniku) i przesłanie na e-mail Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Siennickiej: stowarzyszeniemzs@gmail.com do dnia 8 czerwca 2022 r.

Załączniki:

1. Zapytanie cenowe


Zaproszenie na Walny Zjazd Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Siennickiej

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków na sprawozdawczo - wyborczy Walny Zjazd Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Siennickiej, który odbędzie się 21 czerwca 2022 r. o godzinie 15:00.

Obrady odbędą się w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Siennicy Różanej.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i przyjęcie porządku obrad.

2. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków oraz Sekretarza obrad.

3. 3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2021 oraz sprawozdań:

- z działalności Zarządu,

- Komisji Rewizyjnej,

- Sądu Koleżeńskiego.

4. Udzielenie absolutorium dla Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego.

5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.

6. Przeprowadzenie wyborów uzupełniających na stanowisko skarbnika Stowarzyszenia.

7. Omówienie bieżącej sytuacji finansowej i organizacyjnej Stowarzyszenia.

8. Dyskusja oraz przyjęcie wniosków do dalszej działalności Stowarzyszenia.

9. Zakończenie obrad.

Serdecznie prosimy wszystkich naszych Członków o niezawodne przybycie. W przypadku braku obecności połowy liczby członków (zgodnie z § 8 ust. 3 pkt 2 Statutu) Zjazd odbędzie się w II terminie, w tym samym dniu o godz. 15:30.


Rok 2021


Informacja dotycząca Walnego Zjazdu Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Siennickiej

Zarząd SMZS serdecznie zaprasza na sprawozdawczo - wyborczy Walny Zjazd Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Siennickiej, który odbędzie się 20 lipca 2021 r. o godzinie 15:00.

Obrady odbędą się w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Siennicy Różanej.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i przyjęcie porządku obrad.

2. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków oraz Sekretarza obrad.

3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2020 oraz sprawozdań:

- z działalności Zarządu,

- Komisji Rewizyjnej,

- Sądu Koleżeńskiego.

4. Udzielenie absolutorium dla Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego.

5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.

6. Przeprowadzenie wyborów uzupełniających na stanowisko skarbnika Stowarzyszenia.

7. Omówienie bieżącej sytuacji finansowej i organizacyjnej Stowarzyszenia.

8. Dyskusja oraz przyjęcie wniosków do dalszej działalności Stowarzyszenia.

9. Zakończenie obrad.

Serdecznie prosimy wszystkich naszych Członków o niezawodne przybycie. W przypadku braku obecności połowy liczby członków (zgodnie z § 8 ust. 3 pkt 2 Statutu) Zjazd odbędzie się w II terminie, w tym samym dniu o godz. 15:30.


Podziekowanie


Nagrody Za Walentynkowe Piosenki Przyznane

Centrum Kultury w Siennicy Różanej rozstrzygnęło konkurs „Piosenek Walentynkowych”. Lista laureatów jest już ogłoszona, a wręczenie nagród jest planowane na przyszły tydzień.Ze względu na pandemię koronawirusa uczestnicy zabawy przesyłali nagrane występy przez internet. Prezentacje oceniło jury, które przyznało po cztery nagrody i wyróżnienia.

Jurorzy najwyżej ocenili występ Natalii Kostek z Woli Siennickiej, która zaśpiewała utwór „Na jednej z dzikich plaż”. Drugie miejsce ex aequo zajęły Julia Jaśkowska z Maciejowa za „Meluzynę” i Natalia Matczuk z Zagrody za „Serduszko puka”. Jedyny wokalista wśród laureatów to Kaspian Proskura z Siennicy Różanej, który ujął jurorów wykonaniem utworu pod tytułem „Shallow”.

Na liście wyróżnionych znalazły się Hanna Frańczak z Maciejowa z piosenką „Weź nie pytaj”, Nikola Parzymies ze Stójła z utworem z bajki „Kraina lodu” i Karolina Kostek z Woli Siennickiej za „Kamień z napisem love”. Na wyróżnienie specjalne zasłużyła grupa „Słodziaki” z Punktu Przedszkolnego w Siennicy Różanej z piosenką pod tytułem „Zawsze chciałbym być”, przygotowaną pod kierunkiem Lidii Jurkiewicz i Pauliny Stasiak.

Po odbiór trofeów laureaci mogą się zgłaszać w środę 17 marca między 8.00 a 15.00 do Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Siennicy Różanej, które ufundowało nagrody wspólnie ze Stowarzyszeniem Miłośników Ziemi Siennickiej.


Podziekowanie


KONKURS ON-LINE na ,,Piosenka Walentynkowa” organizowany przez Centrum Kultury i Bibliotekę Publiczną w Siennicy Różanej

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Celem konkursu jest:

- internetowa prezentacja dorobku artystycznego dzieci i młodzieży z terenu gminy Siennica Różana

- konfrontacja umiejętności muzycznych i wokalnych

2. Organizatorem konkursu „Piosenka Walentynkowa”, zwanego dalej „konkursem” jest Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Siennicy Różanej, Siennica Różana 258 , 22-304 Siennica Różana, zwane w dalszej części regulaminu „Organizatorem”.

3. Konkurs odbywać się będzie od 2 luty 2021 r. do 14 luty 2021 r.

4. Fundatorem nagród w Konkursie jest Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Siennickiej i Centrum Kultury w Siennicy Różanej.

5. Konkurs jest organizowany przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież oraz osoby dorosłe z terenu gminy Siennica Różana.

7. Regulamin dostępny będzie przez trwania konkursu na stronie:

https://kulturasiennica.pl/

https://pl-pl.facebook.com/CentrumKulturySiennicaRozana

8. Dodatkowych informacji dotyczących Konkursu udzielamy pod adresem mailowym: goksiennica@gmail.com

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Udział w konkursie należy zgłosić poprzez:

Wysłanie pracy konkursowej w formie nagrania audio-wideo na adres: goksiennica@gmail.com

2. Uczestnicy konkursu mają zaśpiewać wybraną piosenkę walentynkową, wykorzystując do tego np. podkłady karaoke, covery , nagrać film przedstawiający wykonawcę podczas śpiewania piosenki. Pomoc opiekunów w realizacji i przesłania nagrania jest mile widziana.

3. Każdy Uczestnik śpiewa jedną piosenkę.

4. Nagranie wykonywanej piosenki może być zrealizowane telefonem komórkowym lub innym dowolnym urządzeniem z dopiskiem zawierającym: imię nazwisko uczestnika oraz kontakt telefoniczny bądź e-mail

5. Nagranie powinno być zrealizowane w układzie panoramicznym (poziomym) w sposób statyczny.

6. W zależności od ilości zgłoszeń i podziału na grupy wiekowe, o końcowej klasyfikacji zadecyduje jury powołane przez Organizatora.

7. Nagrody będą przyznawane we wszystkich kategoriach .

III. NAGRODY

1. Nagrodami w Konkursie są nagrody rzeczowe.

2. Nagrody nie podlegają wymianie.

3. Wyniki konkursu zostaną przedstawione na stronie internetowej – facebookowym Centrum Kultury w Siennicy Różanej: https://pl-pl.facebook.com/CentrumKulturySiennicaRozana

4.Sposób i termin odbioru nagród po uprzednim ustaleniu z organizatorem.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zgłoszenie do udziału w Konkursie oznacza zgodę Uczestnika na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych i wizerunku uczestnika w celach związanych z organizacją, przebiegiem Konkursu oraz w celach promocyjnych.

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.


Rok 2020

Pomnik śp. Kazimierza Preissa


Lata poprzednie

XVI Spotkanie Opłatkowe

Rok 2017 przyniósł aż dwa spotkania opłatkowe. Tak nietypowa sytuacja miała miejsce dlatego, iż w standardowym terminie odbywania się „opłatka” gminnego wypadało Święto Trzech Króli. Termin przeniesiono zatem na sobotę, 30 grudnia 2017 roku.

XVI edycja Spotkania Opłatkowego lekko zmieniła swą formę, przybierając postać Koncertu Noworocznego. Nie zmieniło się natomiast miejsce świętowania – tradycyjnie była to hala sportowa Centrum Kształcenia Rolniczego.

Zebranych powitał wójt gminy Siennica Różana – Pan Leszek Proskura, po czym w sposób zwięzły podsumował rok 2017 i przedstawił plany na 2018 rok. Z możliwości zabrania głosu skorzystali także inni znamienici goście.

Standardowo również bogata była oprawa artystyczna wydarzenia, począwszy od chóru składającego się z członków lokalnych zespołów („Sienniczanek”, „Echa”, „Słowianek” i „Wrzosa”), poprzez naszych lokalnych solistów ze Strefy Wokalnej, niezwodną Kapelę Ludową „Siennica”, aż po gwiazdy wieczoru – artystów Filharmonii Lubelskiej.

Dodatkowym smaczkiem był uroczy akompaniament dla składania sobie życzeń w trakcie dzielenia się opłatkiem, o który zadbał Zespół Pieśni i Tańca „Jawor” śpiewając popularne kolędy.


Znicz Siennica Różana – reaktywacja

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Siennickiej przyczyniło się również do reaktywowania seniorskiej sekcji piłkarskiej lokalnego klubu sportowego – Znicza Siennica Różana.

Dzięki ufundowaniu kompletu strojów przez Stowarzyszenie zespół Znicza mógł przystąpić do rozgrywek o Mistrzostwo chełmskiej A-klasy. Tym samym drużyna powróciła na ligowe boiska po dziewięciu latach przerwy. A sami piłkarze dumnie reprezentując lokalne barwy i przywdziewając stroje z logiem SMZS nie tylko przyciągają na mecze spore grupy sympatyków, ale poprzez swoje zaangażowanie i determinację pokazują iście siennicki charakter, promując jednocześnie aktywny sposób spędzania wolnego czasu.


VIII Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Wójta Gminy Siennica Różana

Kolejnym z cyklicznych wydarzeń, w jakie Stowarzyszenie zaangażowane było w ubiegłym roku była ósma edycja corocznego Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego o Puchar Wójta Gminy Siennica Różana. Miał on miejsce 28 października w hali sportowej siennickiego Centrum Kształcenia Rolniczego.

Impreza trwała do późnych godzin nocnych, gdyż przed doświadczonymi sędziami (którzy zjechali z terenu całej Polski) postawiono ciężkie wyzwanie wyłonienia laureatów spośród całego mnóstwa uczestników.

Frekwencja uczestników w porównaniu do zeszłorocznej edycji uległa bowiem niemal podwojeniu – w samej oficjalnej części rywalizowało ze sobą 167 par.


Festiwal Siennickich Smaków

Październik 2017 był szczególnie udany pod względem ilości wydarzeń, w jakie zaangażowane było Stowarzyszenie. Pierwszym z nich był Festiwal Siennickich Smaków.

Gospodarzem tegorocznej, trzeciej edycji imprezy było Żdżanne. Reprezentacje gminnych Kół Gospodyń Wiejskich, oraz uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej z klas żywienia i usług gastronomicznych rywalizowali ze sobą w trzech „królewskich” kategoriach: Królowa Dynia, Król Ziemniak i Królewska Nalewka.

Trzeba szczerze przyznać, że poziom zawodów stał na najwyższym pułapie, o czym świadczyć może choćby długość obrad komisji wyłaniającej zwycięzców. Skład jury opierał się na zaproszonych na opisywaną uroczystość gościach. Czternaście reprezentacji (które stanowiło wspomnianych 13 KGW i przedstawiciele Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej) postawiło jury przed arcytrudną decyzją wyłonienia zwycięzców.

Jednak nawet jeśli ktoś poczuł niedosyt, za rok będzie miał okazję do słodkiej zemsty (oczywiście kulinarnej). Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Siennickiej zachęcało wszystkie reprezentacje do walki poprzez przyłączenie się do organizacji imprezy, oraz ufundowanie nagród dla laureatów zmagań.


Festyn Rodzinno – zdrowotny

Trzecim chronologicznie wydarzeniem, w którego organizację zaangażowane było SMZS był Festyn Rodzinno – zdrowotny (lub też inaczej – Rodzinny Festyn Zdrowotny) w Siennicy Różanej. To niecodzienne wydarzenie odbyło się w dniach 3 i 4 czerwca i skierowane było do wszystkich mieszkańców. Z okazji nakładających się świąt (Międzynarodowego Dnia Dziecka oraz Zesłania Ducha Świętego, czyli Zielonych Świątek), jak również ze względu na specjalnie zorganizowaną dla mieszkańców Białą Niedzielę urządzono dwudniowy festyn.

Główną ideą, jaka przyświecała organizacji tego wydarzenia była promocja zdrowia jako wartości i prowadzenia aktywnego trybu życia wśród rodzin z terenu gminy, a także spędzania wolnego czasu właśnie w rodzinnym gronie.

Przewidziane atrakcje były ułożone tak, by w jak największym stopniu urozmaicić odwiedzającym uczestnictwo. Każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Pierwszy dzień skupiał się na promocji aktywnego wypoczynku i wzajemnej współpracy w gronie całej rodziny. Mieliśmy więc wieloetapowe zmagania o uzyskanie tytułu Super Rodzinki, turniej wędkarski, zawody w piłkę nożną, dwa ognie, oraz siatkówkę w kilku kategoriach wiekowych, możliwość skorzystania z profesjonalnego masażu relaksacyjnego prowadzonego przez uczniów Medycznego Studium Zawodowego w Chełmie, różnorodne zabawy z zakresu terapii zajęciowej dla dzieci, instruktaże m.in. z zakresu pierwszej pomocy, specjalnie sprowadzony na tę okazję dmuchany zamek i tzw. suchy basen z piłkami, przejazdy łódkami po okolicznym zalewie w łodziach OSP, zajęcia z nordic walking, czy występ młodzieży z Zespołu Pieśni i Tańca „Radość” z zaprzyjaźnionego Łucka.

Niedziela z kolei zapewniła uczestnikom festynu możliwość skonsultowania się ze specjalistami z różnych dziedzin medycyny w ramach tzw. Białej Niedzieli, oraz z drugiej strony – rozbudowaną część artystyczną Festynu, w czasie której wystąpiło wielu znakomitych artystów (zarówno lokalnych, jak i specjalnie zaproszonych). Wszystkie atrakcje były bezpłatne.

Nie były to jednak jedyne atrakcje tego dnia. Podobnie jak dzień wcześniej na najmłodszych czekały dmuchany zamek oraz suchy basen. Odbyły się także pokazy strażackie lokalnych jednostek OSP. Poczęstunek zapewniły Panie z Kół Gospodyń Wiejskich, uczniowie klas gastronomicznych Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej, oraz stoisko RSP Zagroda.


Wieczornica w rocznicę śmierci Pana Franciszka Piątkowskiego

Na początku kwietnia 2017 roku upamiętnialiśmy osobę Franciszka Piątkowskiego. Po specjalnie zorganizowanej mszy, którą poprowadził ksiądz kanonik Ryszard Siedlecki, miejsce miała specjalna wieczornica ku pamięci zmarłego artysty i społecznika.

Uroczystość tą prowadziła osobiście prezes SMZS Feliksa Głowacka. Wspomnienia ubogaciła obszerna i urozmaicona prezentacja multimedialna byłej studentki Wakacyjnej Akademii Reportażu Agnieszki Góry. Część artystyczną zaś, bez której ciężko byłoby sobie wyobrazić upamiętnienie człowieka renesansu, jakim był Franciszek Piątkowski, przygotowali uczniowie Zespołu Szkół w Siennicy Różanej, pod opieką Pań nauczycielek: Anny Proskury i Maryli Rudzkiej.

Za oprawę muzyczną odpowiedzialna była natomiast Strefa Wokalna Centrum Kultury w Siennicy Różanej, pod przewodnictwem Pana Zbigniewa Wolanina. Wokalistki wykonywały utwory autorstwa upamiętnianego Pana Piątkowskiego.

Dodatkowo wieczornicę uświetniły wykonywana na żywo muzyka fortepianowa, recytacja wierszy autorstwa Pana Franciszka, oraz emisja związanych z nim materiałów filmowych. Przypomniano także jego życiorys, twórczość i szeroką działalność, w tym jego związek z Siennicą Różaną.


XV Jubileuszowe Spotkanie Opłatkowe

W sobotę 7 stycznia 2017 odbyło się XV Jubileuszowe Spotkanie Opłatkowe mieszkańców i sympatyków Gminy Siennica Różana. Pomimo dość dużego mrozu na doroczne spotkanie opłatkowe przybyło kilkaset osób, tradycyjnie już do hali sportowej Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej.

W swoim przemówieniu Wójt Leszek Proskura przywitał przybyłych gości, podsumował rok 2016, oraz przedstawił plany na kolejny 2017 rok. Wśród inwestycji pojawiła się budowa chodnika w Zagrodzie, Żdżannem oraz Woli Siennickiej, przebudowa dróg w Zagrodzie, Boruniu, Siennicy Różanej, Siennicy Królewskiej Małej, Siennicy Królewskiej Dużej, Stójle, oraz Zagrodzie.

W tym roku statuetka „Zasłużony dla Gminy Siennica Różana” trafiła do metropolity lubelskiego Stanisława Budzika. Przewodniczący Rady Gminy Waldemar Nowosad odczytał werdykt kapituły, po czym nastąpiło oficjalne wręczenie przez głównych organizatorów. W podziękowaniu za wyróżnienie metropolita lubelskie podkreślił znaczenie takich spotkań jak „Nasze Gminne Spotkanie Opłatkowe”. Nawiązał również do współpracy i porozumienia, jakie jest nam niezmiernie potrzebne, by żyć w zgodnym społeczeństwie. Na koniec poświęcił opłatek, którym podzielili się wszyscy zgromadzeni, składając sobie życzenia.

W kolejnej części mieliśmy okazję obejrzeć i usłyszeć utwory kolęd i pastorałek w wykonaniu Olgi Szomańskiej i Macieja Miecznikowskiego. Swoim śpiewem stworzyli niesamowitą świąteczną atmosferę, która udzieliła się wszystkim zebranym gościom.

Gminne Spotkania Opłatkowe na stałe wpisały się w kalendarz uroczystości, jakie organizowane są w Gminie Siennica Różana. Nie było by to możliwe gdyby nie sponsorzy i darczyńcy, którym z całego serca serdecznie dziękujemy.


Konto
Nr rachunku bankowego: 23 8200 1021 2003 2100 1850 0001
Bank Spółdzielczy Krasnystaw O/Siennica Różana
22-304 Siennica Różana
Nr KRS: 0000208296
Adres
Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Siennickiej
Siennica Różana 265 A
22-304 Siennica Różana
NIP: 564-16- 88- 381
REGON: 110724052