Członkostwo


Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Siennickiej jest, jak każde stowarzyszenie, organizacją członkowską. Oznacza to, że istnieje dzięki ludziom, którzy wspólnie dążą do realizacji jego celów. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do przyłączenia się, a pierwszym krokiem będzie wstąpienie do Stowarzyszenia. Aby to uczynić należy wydrukować i wypełnić deklarację (link) oraz przesłać na adres:

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Siennickiej

Siennica Różana 265 A

22-304 Siennica Różana

Bliższych informacji na temat spraw organizacyjnych Stowarzyszenia udziela Pani Justyna Stręfner Sekretarz Stowarzyszenia pocztą e-mail: stowarzyszeniemzs@gmail.com

Deklaracja przystąpienia do SMZS (format doc) deklaracja.doc

Kolejnym krokiem jest opłacenie rocznej składki, jaką ustalono na 25 zł. Wpłaty należy dokonać na konto:

Bank Spółdzielczy w Krasnymstawie O/Siennica Różana

Nr 23 8200 1021 2003 2100 1850 0001