O Stowarzyszeniu Miłośników Ziemi Siennickiej


Uprzejmie informujemy Państwa, że na terenie Gminy Siennica Różana, działalność prowadzi „Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Siennickiej”. Pragnieniem naszym jest włączenie w działalność Stowarzyszenia, jak największe grono przyjaciół i sympatyków naszego regionu.

Stowarzyszenie nasze zostało zarejestrowane w Sądzie Gospodarczym w Lublinie w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 26 maja 2004 roku a status organizacji pożytku publicznego uzyskało w dniu 7 lutego 2005 r. Jesteśmy przekonani, że nasza inicjatywa uzyskała aprobatę społeczną ponieważ akces przynależności do Stowarzyszenia złożyło wiele osób, którym bliska jest nasza Ziemia Siennicka, bez względu na obecne miejsce zamieszkania. Na dzień 15 stycznia 2009 roku Stowarzyszenie nasze liczy 99 członków. Uważamy, że zarówno historia i tradycje naszej gminy oraz przemiany i osiągnięcia ostatnich lat działalności samorządu zasługują na ich szersze upowszechnienie, właśnie poprzez Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Siennickiej.

Dlatego kierujemy swój apel do tych osób, których przodkowie pochodzą z naszego terenu i chcieliby bliżej poznać miejsce ich pochodzenia a także do osób, które darzą sympatią naszą małą Ojczyznę - o włączenie się w działalność naszego Stowarzyszenia poprzez złożenie deklaracji i przynależność członkowską, bądź wsparcie finansowe.

Zachęcamy Państwa do skorzystania z możliwości 1% odpisu od podatku dochodowego i przekazanie na rzecz naszego Stowarzyszenia.

Bliższych informacji na temat spraw organizacyjnych Stowarzyszenia udziela Pani Justyna Stręfner Sekretarz Stowarzyszenia za posrednictwem poczty e-mail: stowarzyszeniemzs@gmail.com

Deklaracja przystąpienia do SMZS (format doc) deklaracja.doc

Składkę roczną ustalono na 25 zł którą należy wpłacać na konto:

Bank Spółdzielczy w Krasnymstawie O/Siennica Różana

Nr 23 8200 1021 2003 2100 1850 0001