Aktualna Struktura Władz


Zarząd

* Kamila Tuczyńska - prezes

* Aneta Kister-Kiełb - wiceprezes

* Maria Choduń - skarbnik

* Justyna Stręfner - sekretarz

* Katarzyna Kondratiuk - członek

Komisja Rewizyjna

* Helena Nowakowska - przewodniczący

* Marzena Dubaj - członek

* Feliksa Głowacka - członek

Sąd Koleżeński

* Janusz Szpak - przewodniczący

* Mariola Niewiadomska - członek

* Ewelina Matczuk - członek


Skład władz do 31 lipca 2020 r.

Zarząd

* Feliksa Głowacka - prezes

* Aneta Kister-Kiełb - wiceprezes

* Agnieszka Krajewska - skarbnik

* Olga Franczak - sekretarz

* Mariola Niewiadomska - członek

Komisja Rewizyjna

* Magdalena Adamczuk - przewodniczący

* Marzena Dubaj - członek

* Maria Choduń - członek

Sąd Koleżeński

* Henryk Karwat - przewodniczący

* Elżbieta Kuś - członek

* Lidia Jurkiewicz - członek