Informacja o odpadach

ODPADY KOMUNALNE 17 zł za osobę miesięcznie Opłata stanowi iloczyn liczby mieszkańców x 17 zł   Zwolnienia w opłacie: – 2,00 zł miesięcznie od osoby w przypadku kompostowania bioodpadów w przydomowym kompostowniku (dotyczy nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi) – 3,00 zł miesięcznie od osoby – dotyczy właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w części dotyczącej … Czytaj dalej Informacja o odpadach […]

Czytaj dalej…