KATEGORIA: Uniwersytet trzeciego wieku

Fotogaleria

Gmina przyjazna środowisku

Gmina Przyjazna Środowisku

Uniwersytet trzeciego wieku


Opublikowano: 21 października 2019, admin

Uniwersytet trzeciego wieku w Siennicy Różanej

„Późny wiek stanowi ukoronowanie ludzkiego życia. To czas żniwa (…)

Podobnie jak w finale wielkiej symfonii, wszystkie tematy życia łączą się w pełną mocy harmonię (…)”

                                                                                                 Jan Paweł II

 

Rok 2012 zapisał w historii gminy Siennica Różana chlubną kartę. Jest to bowiem czas utworzenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku, którego celem jest zapewnienie osobom starszym odpowiednich warunków do tego, by mogły w pełni uczestniczyć w  życiu społecznym.

W związku ze starzeniem się ludności w świecie, z zachodzącymi zmianami ekonomicznymi, gospodarczymi, postępem technicznym rozpoczęto – już wcześniej – powoływanie tzw. UTW – popularnej edukacji starszych ludzi.

Pierwszy taki uniwersytet powstał we Francji w 1973 r., wkrótce zaczęły się tworzyć w innych krajach Europy i innych częściach świata.

W 1975 r. zawiązał się pierwszy taki uniwersytet w Polsce, w Warszawie. Działa do dziś. W Ślad za stolicą poszły inne miasta, które zwróciły uwagę na potrzeby społeczne starszych ludzi. I tak obecnie w naszym kraju działa 420 UTW (2013 r.).

Pierwszym Ludowym UTW działającym na wsi jest nasz, w naszej gminie Siennica Różana, gdzie ludzie starsi czują potrzebę samokształcenia, poznawania środowiska, poszerzania wiedzy i umiejętności, potrzebę wypełniania wolnego czasu, utrzymywania kontaktów towarzyskich, a także mają możliwość realizacji młodzieńczych marzeń, które wcześniej były nie do pogodzenia z życiem zawodowym i obowiązkami rodzinnymi.

Powołanie UTW w naszej miejscowości to wielkie wyróżnienie dla gminy dające satysfakcję ludziom w jesieni życia, którzy są ciekawi nowości, chcą więcej wiedzieć, zadbać świadomie o swoje i bliskich zdrowie, o kontakty międzyludzkie, którzy chcą poznać historię najbliższej okolicy i wyjść poza jej granice.