Fotogaleria

Gmina przyjazna środowisku

Gmina Przyjazna Środowisku

Ochotnicza Straż Pożarna

OSP w gminie Siennica Różana

Jednostki OSP w gminie Siennica Różana

W gminie Siennica Różana działa 8 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych skupiających 247 strażaków, z czego 204 to strażacy czynni. Jak sama nazwa OSP wskazuje, druhami są mieszkańcy Gminy, którzy weszli w szeregi strażaków jako ochotnicy. Każda jednostka ma swoją historię, założycieli, posiada dobre zaplecze sprzętowe i lokalowe.

Biorą czynny udział w życiu Gminy uświetniając wszelakie uroczystości poprzez swoją adorację, ochronę różnego rodzaju imprez.

Współpracując z policją zwiększają bezpieczeństwo mieszkańców Gminy, ich mienia. Poprzez różnego rodzaju zawody, konkursy zwiększają wiedzę dzieci i młodzieży na temat bezpieczeństwa nie tylko pożarowego.

Prezesem Zarządu Gminnego OSP RP jest druh Ryszard Stasiuk.

Komendantem Gminnym OSP jest druh Janusz Dobosz.