Fotogaleria

Gmina przyjazna środowisku

Gmina Przyjazna Środowisku

Dokumenty strategiczne

1. Strategia rozwoju Gminy Siennica Różana na lata 2022-2027- pobierz

    Strategia rozwoju Gminy Siennica Różana na lata 2015-2023 – pobierz

2. Strategia rozwiązywania problemów społecznych Gminy Siennica Różana na lata 2016-2024 – pobierz

3. Lokalny Program Rewitalizacji 2017-2023 – pobierz

4. Strategia Elektromobilności Gminy Siennica Różana na lata 2020-2035 – pobierz

5. Gminny Program Wspierania Rodziny 2019-2021 – pobierz

Program wspieranie rodziny

6. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 2017-2021

Program przeciwdziałania przemocy

7. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Siennica Różana, 2004 r.

8. Gminny Program Opieki nad Zabytkami Gminy Siennica Różana, 2019 – 2022 – pobierz

9. Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest Gminy Siennica Różana  – pobierz

10.  Strategia rozwoju MOF Krasnystaw PLUS na lata 2014-2020 z perspektywą do roku 2030

Tom 1 – pobierz

Tom 2 – pobierz

11. Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Siennica Różana – aktualizacja 2020-2023 – pobierz

13. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodrowania przestrzennego gminy Siennica Różana – pobierz

14. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodrowania przestrzennego gminy Siennica Różana – rysunek – pobierz

15. Raport o stanie Gminy Siennica Różana