Fotogaleria

Gmina przyjazna środowisku

Gmina Przyjazna Środowisku

Infrastruktura

Infrastrukturę tworzą: wodociągi, sieć kanalizacyjna, wysypisko śmieci, drogi, oświetlenie uliczne a także sieć telefoniczna:

 • długość sieci wodociągowej 49,6 km
 • gospodarstwo podłączone do wodociągu komunalnego 1153
 • ilość lamp ulicznych na terenie gminy 339
 • ilość śmieci wywożonych na wysypisko gminne w 2012 r. – 68,3 t
 • selektywna zbiórka odpadów w roku 2012:
  – szkło – 23,8 t
  – tworzywa sztuczne – 8,8 t
  – makulatura – 2,2 t
  – elektrośmieci – 1,0 t
 • ilość gospodarstw indywidualnych podłączonych do sieci kanalizacyjnej 290
 • długość sieci kanalizacyjnej 17,2 km
 • długość gazociągu 59,5 km
 • przyłącza gazowe do budynków i obiektów 883
 • drogi gminne utwardzone 29,2 km
 • drogi powiatowe na terenie gminy 37 km
 • drogi wojewódzkie na terenie gminy 11,5 km
 • długość chodników gminnych 2,7 km,
 • oczyszczalnie ścieków zbiorcze 2 szt.
 • przydomowe oczyszczalnie ścieków 217 szt.