Fotogaleria

Gmina przyjazna środowisku

Gmina Przyjazna Środowisku

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siennicy Różanej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania własne gminy z zakresu pomocy społecznej.

Do zadań GOPS należą w szczególności:

  • rozpoznanie potrzeb pomocy społecznej dla jednostek, grup, rodzin lub środowisk wymagających interwencji socjalnej;
  • analizowanie i ocenianie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz sporządzanie bilansu potrzeb na obszarze działania Ośrodka, z uwzględnieniem kierunków i zadań wynikających z obowiązujących przepisów i zaleceń jednostek sprawujących nadzór;
  • analizowanie wniosków dotyczących różnych form pomocy pod względem formalno-prawnym, przygotowanie dokumentacji oraz przyznawanie świadczeń pomocy społecznej;
  • organizowanie i prowadzenie pracy socjalnej zmierzającej do poprawy sytuacji życiowej osób, rodzin i grup wymagających pomocy w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej;
  • prowadzenie spraw dotyczących postępowania w sprawie świadczeń rodzinnych;
    opracowywanie wymaganych sprawozdań;
  • wykonywanie innych zadań, których realizacja wynika z obowiązujących przepisów prawa.

Godziny pracy GOPS:

Od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siennicy Różanej w sprawie skarg i wniosków przyjmuje w każdy wtorek w godzi. 10.00 – 13.00

Kontakt:

Adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Siennica Różana 265 A
22-304 Siennica Różana

Telefon: 082 575 92 16
Fax: 082 575 92 16
e-mail: osrodek@opssiennica.pl

Pracownicy:

Sylwia Wolska – Kierownik

Barbara Jagiełło – Główny Księgowy

Małgorzata Chadaj – Podinspektor

Anna Żarska – Starszy Pracownik Socjalny

Agnieszka Zaworska – Starszy Pracownik Socjalny