Fotogaleria

Gmina przyjazna środowisku

Gmina Przyjazna Środowisku

Sołectwa

 Na terenie Gminy Siennica Różana znajduje się 14 miejscowości, a są to:

Wyżej wymienione miejscowości administracyjnie stanowią 14 sołectw. Są to jednostki pomocnicze gminy. Każde sołectwo ma swojego sołtysa, radę sołecką oraz komisję rewizyjną. Działają one w oparciu o statut zatwierdzony przez Radę Gminy. Kadencja tych organów trwa 4 lata, a wybierane są w demokratycznych wyborach w terminie do 6 miesięcy po wyborach samorządowych.