KATEGORIA: Rewitalizacja gmin

Fotogaleria

Gmina przyjazna środowisku

Gmina Przyjazna Środowisku

Rewitalizacja gmin


Opublikowano: 23 października 2019, admin

Rewitalizacja Gminy Siennica Różana

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Siennica Różana

Gmina Siennica Różana w konkursie dotacji (III edycja) na działania wspierające gminy w zakresie opracowania lub aktualizacji programów rewitalizacji na terenie Województwa Lubelskiego – otrzymała dofinansowanie na opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Siennica Różana w ramach projektu pn. „Program Rewitalizacji dla Gminy Siennica Różana”. Na jego przygotowanie Gmina zdobyła środki zewnętrzne w wysokości 35 886,60 zł.

Opracowany Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Siennica Różana, stanowić będzie podstawę do ubiegania się o wsparcie na działania rewitalizacyjne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Rewitalizacja jest procesem zmierzającym do wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzonym w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki. Lokalny Program Rewitalizacji jest dokumentem, który umożliwi Gminie Siennicy Różanej odpowiednie prowadzenie skoncentrowanej terytorialnie oraz przemyślanej rewitalizacji.