KATEGORIA: Aktualności

Fotogaleria

Gmina przyjazna środowisku

Gmina Przyjazna Środowisku

Aktualności


Opublikowano: 6 listopada 2019, admin

Czy nasza Gmina jest bezpieczna?

21 lutego 2017 o godzinie 10 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Siennicy Różanej odbyło się otwarte spotkanie dotyczące zagadnień bezpieczeństwa w gminie. Wśród zaproszonych prelegentów byli: kierownik lokalnego posterunku policji Sławomir Cypryański, Komendant Powiatowy Policji w Krasnymstawie podinspektor Mariusz Kołtun, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Krasnymstawie podkomisarz Piotr Wasilewski, zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Krasnymstawie brygadier Zbigniew Bojarczuk, a także inicjatorzy spotkania i przedstawiciele lokalnych władz samorządowych – wójt gminy Siennica Różana Leszek Proskura i starosta krasnostawski Janusz Szpak.

Spotkanie rozpoczęło się od przytoczenia przez kierownika Cypryańskiego statystyk działań policyjnych za rok 2016 i zestawienia ich z danymi z roku 2015. Okazało się, że liczba zdarzeń na przestrzeni tego czasu nie zwiększyła się, a to znaczy, że poziom bezpieczeństwa w gminie nie uległ pogorszeniu. Co więcej, z przedstawionych danych wynika jasno, że Siennica Różana pod tym względem nie odbiega od innych okolicznych gmin. Po kierowniku głos zabrał komendant Kołtun, który potwierdził owe obserwacje, a także zestawił je z danymi w skali całego powiatu. Pan komendant nawiązał też do zarzutów stawianych policji, jakoby stwarzała ona zagrożenie w ruchu podejmując się pościgów po drogach publicznych. Stwierdził, że policjanci nie mogą ignorować takich zagrożeń, nie mogą unikać wykonywania obowiązków, które do nich należą, a kierowców, którzy nie stawiają się do kontroli drogowych najczęściej i tak trzeba zatrzymać, gdyż często są pod wpływem alkoholu, lub mają na sumieniu inne wykroczenia. Podsumowując swą wypowiedź pan komendant powtórzył, że sytuacja w Siennicy Różanej nie różni się od tej w innych gminach, co więcej możliwa do zaobserwowania jest lekka tendencja spadkowa

Następnie głos zabrał oficer prasowy KPP Krasnystaw, który przedstawił wszystkim zebranym internetową aplikację pt. Krajowa Mapa Zagrożeń Społeczeństwa, oraz objaśnił zasady jej działania. Na specjalnie przyrządzonej prezentacji pokazywał krok po kroku jak z niej korzystać. Analogicznie przedstawiona została inna aplikacja o nazwie „Moja komenda”, tym razem przeznaczona na smartfony i inne urządzenia mobilne. Następnie zaprezentowany został 11 minutowy film wykonany na zlecenie KWP Lublin, odnośnie tragicznych wypadków na drogach naszego województwa, a na końcu rozdano ankiety, o których wypełnienie prosili przedstawiciele KPP w Krasnymstawie.

Ostatnim prelegentem był Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Krasnymstawie brygadier Zbigniew Bojarczuk. Tłumaczył on m.in. różnice pomiędzy wybieraniem numeru 112 a 998, a także przytoczył statystyki opisujące działania Straży na terenie gminy. Przedstawił również potencjalne zagrożenia dla mieszkańców gminy (m.in. pożary i zaczadzenia podczas dogrzewania domów, czy wypalanie traw). Komendant podkreślił, że z również perspektywy Straży Pożarnej, podobnie jak według poprzedników, Siennica Różana może być uznana za gminę bezpieczną.

Po wystąpieniu Pana Bojarczuka nastąpiła chwila na dyskusję i zadawanie pytań przez wszystkich zebranych. Pytano o wiele zagadnień, także tych związanych z codziennymi problemami i niedogodnościami mieszkańców. Pytali i wypowiadali się również przedstawiciele różnych instytucji powiązanych z naszą gminą, takich jak Centrum Kultury, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, czy Zespół Szkół w Siennicy Różanej. Wszystkie postulaty odnotowano, część z nich już od jakiegoś czasu jest w fazie planowania lub realizacji, a część była zagadnieniem nowym. Spotkanie podsumował Wójt, który raz jeszcze podziękował zgromadzonym za stawienie się i zaangażowanie w sprawy gminy, a także postulował częstsze spotkania tego typu w przyszłości.