KATEGORIA: Aktualności

Fotogaleria

Gmina przyjazna środowisku

Gmina Przyjazna Środowisku

Aktualności
Opublikowano: 3 stycznia 2020, admin

Inauguracja Wakacyjnej Akademii Kultury

1 lipca 2019 roku w siedzibie Centrum Kultury w Siennicy Różanej uroczyście zainaugurowano Wakacyjną Akademię Kultury, realizowaną przez Centrum Kultury w Siennicy Różanej w ramach programu Kultura-Interwencje 2019 ze środków finansowych Narodowego Centrum Kultury.

W spotkaniu uczestniczyli: Wójt Gminy Siennica Różana – Leszek Proskura, Sekretarz Gminy Siennica Różana – Dariusz Turzyniecki, Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie – Lidia Jurkiewicz, Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej – Stanisław Buk, Kierownik Biblioteki Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej – Monika Nagowska, Przewodnicząca Komisji Kultury Rady Gminy w Siennicy Różanej – Maria Kiliańska, a także Waldemar Nowosad – były Przewodniczący Rady Gminy Siennica Różana i Krystyna Skóra – była Sekretarz Gminy Siennica Różana, radni Gminy Siennica Różana, przedstawiciele organizacji artystycznych oraz środowisk twórczych, uczestnicy warsztatów wraz z koordynatorami przedsięwzięcia (Justyna Stręfner, Andrzej Zdunek) oraz prowadzącymi warsztaty (Piotr Galiński, Ewa Hadrian, Tadeusz Kiciński, Maria Sylwia Kiełbasa, Radosław Kot). Patronów medialnych przedsięwzięcia reprezentował red. Grzegorz Drozdalski („Super Tydzień Chełmski”).

Spotkanie prowadził Andrzej Misiura – Dyrektor Centrum Kultury w Siennicy Różanej, który po przywitaniu i przedstawieniu gości, zaprezentował założenia Wakacyjnej Akademii Kultury. Omawiając pokrótce bogactwo i różnorakość warsztatów, zwrócił uwagę na nowatorskie działanie, jakim jest połączenie dzieci i seniorów w dwuosobowego zespoły pracujące wspólnie w warsztatach plastycznych, co zakłada nader interesującą wspólnotę pokoleniową, rokującą ciekawymi efektami wspólnej pracy. Ważnym elementem dla Siennicy Różanej, słynącej z wieloletniej i barwnej historii teatru siennickiego, są warsztaty teatralne, których następstwem będzie zapewne w przyszłości nowe pokolenie aktorów, kontynuujących lokalną tradycję teatralną. Film i fotografia – istotny aspekt współczesnego życia nie tylko kulturalnego, ale i społecznego – również znalazły swe miejsce w Wakacyjnej Akademii Kultury, plonem zajęć będzie m.in. bieżące utrwalanie zajęć i innych wydarzeń realizowanych w czasie projektu.

Spotkania warsztatowe z zakresu reportażu omówiła pokrótce red. Ewa Hadrian. Nawiązują one w swojej idei do zajęć prowadzonych przez laty w ramach Wakacyjnej Akademii Reportażu w Siennicy Różanej, której przewodniczył – nieżyjący już niestety – red. Franciszek Piątkowski. Tegoroczne zajęcia, przeznaczone dla studentów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie, zakładają krótkie résumé na temat reportażu (red. Ewa Hadrian), ale przede wszystkim skupiają się warsztatach kreatywnego pisania i prowadzenia literackiego wideobloga (Maciej Tuora), elementach edytorstwa (dr Anna Granat), elementach języka w procesie komunikowania społecznego (red. Andrzej Zdunek), spotykać się będą z uczestnikami warsztatów twórcy reportaży literackich, m.in. Monika Śliwińska, którą można będzie zapytać o warsztat pracy i inspiracje. Jest to niezwykle istotne z powodu zakładanych efektów warsztatów reportażu – powstania 5 tekstów, które będą włączone do publikacji wieńczącej projekt, obejmującej rezultaty prac plastycznych, fotograficznych i literackich Wakacyjnej Akademii Kultury w Siennicy Różanej. Dodać należy, iż pieczę nad rekrutacją studentów UMCS oraz dobór kadry prowadzącej warsztaty projekt zawdzięcza prof. zw. dr hab. Iwonie Hofman – Dziekanowi Wydziału Politologii UMCS. Spotkanie wzbogaciły pięknie wykonanymi piosenkami młode artystki: Gabrysia Dubaj i Natalka Kostek, szlifujące swoje talenty wokalne pod okiem (i uchem) Zbigniewa Wolanina instruktora Centrum Kultury w Siennicy Różanej.

Zajęcia zakończyły się prezentacją licznych i ważnych publikacji książkowych oraz czasopiśmienniczych związanych z Siennicą Różaną, a także – omówionego szczegółowo przez Andrzeja Misiurę, Redaktora Naczelnego – najnowszego numeru „Nestora”, krasnostawskiego czasopisma artystycznego. W omawianym numerze Siennica Różana pojawia się bardzo często w różnych aspektach, zamieszczono tam również obszerny materiał informacyjny, anonsujący Wakacyjną Akademię Kultury. Kawa, herbata i ciastka, letnie owocowe przysmaki oraz pamiątkowe zdjęcia „akademików” w „projektowych” koszulkach zakończyły spotkanie inaugurujące WAK. Zajęcia rozpoczęte 1 lipca trwają, na stronach Wakacyjnej Akademii Kultury zapraszamy do śledzenia realizacji kolejnych zadań projektowych.

Źródło:

www.waksiennica.pl

www.kulturasiennica.pl