KATEGORIA: Ogłoszenie

Fotogaleria

Gmina przyjazna środowisku

Gmina Przyjazna Środowisku

Ogłoszenie


Opublikowano: 3 stycznia 2020, admin

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji oświaty, zdrowia i spraw społecznych

Uprzejmie zawiadamiam, że 20 grudnia 2019 r. (piątek) o godz. 10.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Siennicy Różanej odbędzie się posiedzenie Komisji oświaty, zdrowia i spraw społecznych Rady Gminy Siennica Różana.

Tematyka posiedzenia:
1. Otwarcie obrad i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniego posiedzenia Komisji.
3. Informacja z działalności gminnego Klubu Sportowego „ZNICZ” za 2019 rok.
4. Analiza i zaopiniowanie Gminnego Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów oraz Programu przeciwdziałania narkomanii na 2020 rok.
5. Analiza i zaopiniowanie projektu budżetu na rok 2020.
6. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesje Rady Gminy.
7. Dyskusja, wolne wnioski.

Przewodnicząca Komisji
/-/ Maria Kiliańska