KATEGORIA: Aktualności

Fotogaleria

Gmina przyjazna środowisku

Gmina Przyjazna Środowisku

Aktualności


Opublikowano: 24 lutego 2020, admin

Informacja o posiedzeniach komisji w dniu 27 luty 2020 r.

Uprzejmie zawiadamiam, że 27 lutego 2020 r. (czwartek) o godz. 9.00  w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Siennicy Różanej odbędzie się posiedzenie Komisji ds. samorządu, mienia komunalnego i rolnictwa Rady Gminy Siennica Różana.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniego posiedzenia Komisji.
 3. Przygotowanie sprawozdania z pracy Komisji za 2019 rok.
 4. Opracowanie planu pracy Komisji na 2020 rok.
 5. Analiza płatności podatku rolnego za rok 2019 (wpływy, zaległości i zwolnienia).
 6. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli za rok 2019 rok.
 7. Zaopiniowanie wyodrębnienia funduszu sołeckiego na 2021 rok.
 8. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję.
 9. Dyskusja, wolne wnioski.

Przewodnicząca Komisji

                  /-/ Marzena Dubaj


Uprzejmie zawiadamiam, że 27 lutego 2020 r. (czwartek) o godz. 11.00
w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Siennicy Różanej odbędzie się posiedzenie Komisji oświaty, zdrowia i spraw społecznych Rady Gminy Siennica Różana.

Tematyka posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniego posiedzenia Komisji.
 3. Przygotowanie sprawozdania z pracy Komisji za 2019 rok.
 4. Opracowanie planu pracy Komisji na 2020 rok.
 5. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli za rok 2019 rok.
 6. Zaopiniowanie wyodrębnienia funduszu sołeckiego na 2021 rok.
 7. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję.
 8. Dyskusja, wolne wnioski.

Przewodnicząca Komisji

             /-/ Maria Kiliańska


Uprzejmie zawiadamiam, że 27 lutego  2020 r. (czwartek) o godz. 13.00  w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Siennicy Różanej odbędzie się posiedzenie Komisji skarg, wniosków i petycji  Rady Gminy Siennica Różana.

Tematyka posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniego posiedzenia Komisji.
 3. Przygotowanie sprawozdania z pracy Komisji za 2019 rok.
 4. Opracowanie planu pracy Komisji na 2020 rok.
 5. Dyskusja, wolne wnioski.

Przewodnicząc Komisji

         /-/ Wiesława Popik


Uprzejmie zawiadamiam, że 27 lutego  2020 r. (czwartek) o godz. 13.30  w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Siennicy Różanej odbędzie się posiedzenie Komisji rewizyjnej Rady Gminy Siennica Różana.

Tematyka posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniego posiedzenia Komisji.
 3. Przygotowanie sprawozdania z pracy Komisji za 2019 rok.
 4. Opracowanie planu pracy Komisji na 2020 rok.
 5. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli za rok 2019 rok.
 6. Zaopiniowanie wyodrębnienia funduszu sołeckiego na 2021 rok.
 7. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję.
 8. Dyskusja, wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji

         /-/ Dariusz Sęczkowski