KATEGORIA: Ogłoszenie

Fotogaleria

Gmina przyjazna środowisku

Gmina Przyjazna Środowisku

Ogłoszenie


Opublikowano: 17 marca 2020, admin

Ogłoszenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Krasnymstawie

Krasnystaw, dn.16.03.2020r.

OGŁOSZENIE POWIATOWEGO LEKARZA

WETERYNARII
W KRASNYMSTAWIE

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, wykonywanie pracy przez urząd administracji publicznej może podlegać ograniczeniu na wykonywaniu:
1. wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom;
2. określonych zadań przez ten urząd lub jednostkę w sposób wyłączający bezpośrednio obsługę interesantów.
Wobec powyższego Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krasnymstawie podjął decyzję o czasowym odstąpieniu od osobistych wizyt klientów w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Krasnymstawie.
PLW w Krasnymstawie po analizie stanu zagrożenia epidemicznego związanego z przypadkami zakażeń koronawirusem jak również bardzo poważnej sytuacji związanej z pandemią wywołaną przez ten wirus zwraca się do wszystkich petentów o wyrozumiałość i składanie wszelkich dokumentów wyłącznie pocztą

elektroniczną na adres: krasnystaw.piw@wiw.lublin.pl

względnie tradycyjnie w formie listu na adres inspektoratu.

Porady można zasięgnąć pod nr tel. 82 576 31 59

Zobowiązuję ponadto urzędowych lekarzy weterynarii do wykonywania wyłącznie czynności niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania obrotu  zwierzętami.

Małgorzata Kalinowska
Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Krasnymstawie