KATEGORIA: Aktualności

Fotogaleria

Gmina przyjazna środowisku

Gmina Przyjazna Środowisku

Aktualności


Opublikowano: 26 marca 2020, admin

Informacja o sposobie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

Informacja o sposobie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków
obwodowych komisji wyborczych

            W związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491 i 522), tj.
z uwagi na ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku
z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, przyjmowanie zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych od pełnomocników wyborczych (lub osób przez nich upoważnionych) komitetów wyborczych zarejestrowanych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, odbywa się w następujący sposób:

  •  drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Siennica Różana, Siennica Różana 265 A,  22-304 Siennica Różana

lub

  •  w formie skanu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
    siennica.rozana@gmail.com lub urz-060610-1@pkw.gov.pl. Nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny.

W takim przypadku oryginały zgłoszenia należy przesłać do urzędu tradycyjną pocztą (oryginalne dokumenty nie muszą zostać doręczone do czasu upływu terminu na dokonywanie zgłoszeń).

Dopuszczalne jest uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego
do zgłoszenia kandydatów przez osobę zgłaszającą kandydatów, a nie przez pełnomocnika wyborczego.

Sposób zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych oraz zasady powoływania tych komisji szczegółowo określa uchwała nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego (M. P. z 2019 r. poz. 267 i 771 oraz z 2020 r. poz. 249).

UWAGA

Termin zgłoszenia kandydatów upływa 10 kwietnia 2020 r. W przypadku przesłania zgłoszeń drogą pocztową będą one uwzględniane wyłącznie, gdy wpłyną do Urzędu Gminy Siennica Ròżana do 10 kwietnia 2020 r. lub w formie elektronicznej (najpóźniej do 10 kwietnia 2020 r. w godzinach pracy normalnego funkcjonowania urzędu  do godz. 15:30).

DYŻURY URZEDNIKA WYBORCZEGO W GMINIE SIENNICA RÓŻANA 

Urzędnik Wyborczy będzie pełnił dyżur telefoniczny pod numerem telefonu:
500239180 oraz pod adresem e-mail: urz-060610-1@pkw.gov.pl w następujących dniach:

– 27 marca 2020 r.;

– 30 marca 2020 r.;

– 1 kwietnia 2020 r.;

– 3 kwietnia 2020 r.;

– 6 kwietnia 2020 r.;

– 9 kwietnia 2020 r.;

– 10 kwietnia 2020 r..

Urzędnik Wyborczy

/-/ Joanna Kamola